En hållbar investering för små och medelstora företag

Denna sida är till för dig som är företagare och som funderar på att investera i solel, antingen utifrån solel som affärsidé, minska dina energikostnader, eller för att stärka ditt varumärke som ett hållbart företag och vill få tips och råd kring detta. Sidan syftar också till att ge goda tips till andra aktörer såsom kommuner, banker, näringslivsfrämjande organisationer om hur de kan stödja ett hållbart företagande med utgångspunkt från den energi som solen ger upphov till.


 

KRÖNIKA

Effekt på elpriset när man går över till förnybart och installerar solel i större skala.

På den europeiska marknaden har det hänt en del på energifronten de senaste 10–15 åren. Kärnkraftverk har stängts, kolbrytning har stoppats, biobränslen används i större utsträckning, vindkraften har byggts ut, solel har installerats. Hur har detta påverkat elpriserna?

LÄS HELA KRÖNIKAN Mer


Fredrik Wedelstam & Sofie Orvestedt

 

Solkartor

 

Vårt nyhetsbrev Nytt under solen skickas ut 4 gånger om året. Anmäl dig här:

9 nya e-learning-filmer om solel!

NYHETER

Hinder för implementering av solcellsanläggningar i den byggda miljön

Hinder för implementering av solcellsanläggningar i den byggda miljön

Energikontoret Region Örebro län medverkade på en workshop för att identifiera hinder för implementeringen av solcellsanläggningar i den byggda miljön genom projektet Framtidens solel. Workshopen avslutades med ett föredrag om byggbranschens struktur och möjligheter med solenergitekniken.  ...

Framtidens energismartaste företag

Framtidens energismartaste företag

Framtidens solel bjöd in till spridningskonferensen Framtidens energismartaste företag tillsammans med projektet Energieffektiva företag i Östra Mellansverige. På konferensen diskuterades den förestående energiomställningen och de två projekten, som avslutas nu under hösten. Den gav också tips och inspiration för företag som vill vara framtidens mest energismarta. ...

Fortsatt stark ökning av solcellsmarknaden under 2017

Fortsatt stark ökning av solcellsmarknaden under 2017

IEA-PVPS årliga marknadsrapport ’National Survey Report of PV Power Applications in Sweden’ finns nu tillgänglig för en upplyftande läsning. Den visar att även 2017 var ett lovande år för solcellsmarknaden som fortsatte växa starkt. ...

» Solturnén lyste upp i höstmörkret
» Inbjudan: Framtidens energismartaste företag, 6 november
» Nya Solelportalen ska guida konsumenter som funderar på att skaffa solceller
» Almedalen 2018
» Solturnén: Tre gånger så många sökte stöd till solel i Örebro
» Solträff för småhustillverkare och solelleverantörer
» Slopat bygglov för solpaneler
VILL DU LÄSA FLER NYHETER? Mer

Vill du hitta leverantörer inom solenergitänster?

KALENDER

onsdag
10
april

Byggnaden som balanserar elnätet

Framtidens elenergi kommer till stor del att produceras av förnybara källor. Källor som ger varierande produktion vilket ställer höga krav på kraftbalansering i näten. Smarta nät kombinerat med lokal energilagring kan jämna ut effektuttaget. Framtidens byggnader kommer vara en del i det nya balanserande elnäts-systemet. ...

MER PÅ GÅNG Mer

 

Kunskapsbanken. Här hittar du länkar till fördjupande och inspirerande kunskap om solel.

 

Varför är det inte fler hushåll som skaffar solceller?

Green Leaps informationsfilmer
Forskargruppen Green Leap på KTH har tagit fram fyra informationsfilmer som adresserar de vanligaste hindren. Se mer »