Solel och förnybart på EDAY

Den 15:e mars genomfördes EDAY (tidigare EWEEK) i Linköping. Temat för året var ”Klimatsmarta Östergötland – goda exempel blir mainstream” och arrangörsgruppen bestod som tidigare år av: Region Östergötland, Länsstyrelsen Östergötland, Linköpings universitet, LRF, Cleantech Östergötland och Energikontoret Östra Götaland.

Ett av passen som genomfördes under dagen hette ”Nya affärer inom förnybar energi” och gjordes i samverkan mellan Energikontoret Östra Götaland och Cleantech Östergötland. Syftet med seminariet var att presentera en spaning på hur den framtida affären kan se ut och hur beställare ska gå tillväga för att säkra att de gör investeringar som håller över tid.

Den första föredragshållaren var Anna Wolf från Powercircle som berättade om hur solel och andra förnybara källor skapar nya möjligheter till decentralisering och lokala energisystem.

Anna började med att konstatera att det är en revolution som vi ser inom detta område och inte enbart ett teknikskifte. Hon konstaterar vidare att sol och vind börjar bli mainstream. Förnybart ger andra förutsättningar för decentralisering än tidigare stora centraliserade system. Vi har också energilager som börjar komma lika starkt som solpaneler för några år sedan. Internet of things och digitalisering är andra trender som kommer in och påverkar systemet. Morgondagens system kommer att bli mer komplext än tidigare när man var av den åsikten att det som produceras också måste konsumeras i samma stund. Det som påverkar kommande lokala energisystem är elbilar, mikronät, energikonvertering, virtuella kraftverk, smarta elnätskomponenter och integration av den förnybara energin.

Den första viktiga grunden för ett decentraliserat system är att det tillförs förnybar energi. Ett intressant exempel på ett sådant system finns i Simrishamn och som i detta fall bygger på vindkraft, solel och energilagring. Det finns även andra viktiga aspekter att beakta:

  • Man måste ha en hög grad av användarflexibilitet (uppvärmningssystemet viktigast i denna del då huskropparna är tröga i sitt värmesystem).
  • Batterilager är en viktig komponent i systemet och kan i till viss del ersätta användarflexibilitet.
  • Mobility integreras också i detta system genom exempelvis elbilar. Genom detta kan man ladda när det är lämpligt och föra tillbaka el i systemet på ett smart sätt.

En fråga som många ställer sig är om folk kommer att ”klippa kabeln” och lämna det centrala elnätet? Det blir dyrt om många skulle göra det för de som blir kvar och ska finansiera detta nät. Gör man det i stället på ett smart sätt så kan det bli vinster om man kan minska topparna. På så sätt kan man få till en samhällsvinst som är till nytta för alla. Idag finns dock inte affärsmodellerna som gör det möjligt att lösa detta på ett smart sätt. Det räcker dock inte med nya affärsmodeller utan vi behöver även få till stånd ny lagstiftning för att få detta att fungera i praktiken.

En annan föredragshållare var Lennart Carlsen från Windon. Han konstaterade inledningsvis att priset på solcellsteknik minskat kraftigt de senaste åren, tack vare att produktionen av kiselplattor blivit mycket bättre.

Har då prislappen någon betydelse för inköpen? Lennart menar att solelanläggningen måste funka under lång tid för att det ska bli lönsamt då en installation kostar allt mellan 100 000 kr till 1,5 miljon kr. Något som är viktigt för beställaren att tänka på är vad det är för produkt man köper. De flesta människor vet vad solel är för något men har sällan ens känt på en panel. Därför är det också svårt att veta vad det är produkt man köper. Vad är det för kvalitét på panelerna, vad levererar de, hur kommer de att se ut om 10 år? Materialvalet är oerhört viktigt i detta avseende. Alla kan leverera en god garanti, men kommer produkten verkligen hålla det man lovar? Lennart tror inte att så är fallet med många av de varumärken som finns på marknaden idag.

Han tycker också att det är svårt att vara en liten konsument idag och säkerställa att man gör ett inköp som håller över tid. Risken har också blivit större över tid då kiseln är billigare idag än vad den varit tidigare, vilket innebär att producenterna i stället försöker spara på andra komponenter. Det är lätt att plocka in billigt och undermåligt material i panelerna. Det kan också vara som så att producenterna testar material som man inte tidigare har erfarenhet av.

Man ska också vara medveten om att pris per kWh aldrig kan uppskattas när investeringen görs. Inköpspriset är i detta fall inte det viktigaste, utan vad panelerna faktiskt levererar elmässigt. Lennart konstaterar slutligen att 40-talets teknik står sig än idag och att det har inte hänt så mycket teknikmässigt. Tunnfilm har exempelvis tillkommit, men har inte blivit något stor produkt.