Uppdaterade gröna solkartor

Våra gröna solkartor i Mälardalen är nu uppdaterade med siffror för 2017.

Den höga utbyggnadstakten av solel ser ut att hålla i sig. Genom våra seminarier/utbildningar, vår hemsida med oberoende information riktade till små och medelstora företag i området med mera arbetar vi för att bidra till denna utveckling.

Kartorna bifogas. Värt att nämna är kommuntopplistan:

Katrineholm    80 Watt/person
Heby                  70 Watt/person
Strängnäs         65 Watt/person

Solel i Södermanland »
Solel i Uppland »
Solel i Västmanland »