Framtidens Solel

Viagården – första Folkets hus i Örebro län med solceller

Bild på viagårdens solpaneler. Fotot är tagen rakt ovanför taket.
​FOTO: Avista Kommunikation på uppdrag av Vintrosa Folkets hus.

Folkets hus i Vintrosa är en lokal samlingspunkt och mötesplats. Detta var en av anledningarna till solcellsinvesteringen, enligt de drivande K-G Granberg och Anders Holm. Med solcellsanläggningen vill de gå före och också inspirera andra till tekniken.
– Det känns naturligt för oss som en offentlig samlingspunkt att installera solceller. Det kan då sprida sig som ringar på vattnet.

Investeringen

På Viagården hade de sedan länge haft tankar om att skaffa solceller, men som för många samlingslokaler var det svårt att få till investeringen. I augusti 2019 sökte de pengar från Landsbygdsnämnden Örebro kommun, ett bidrag som syftar till att rusta upp gamla lokaler. När detta beviljades skred de till verket. I november fick de besked om bidraget, och innan jul hade de beställt solcellerna från det lokala företaget NEPAB och satt upp allt på taket. Den 9 januari togs anläggningen i drift.
 

Ekonomi

Elkostnaden är den största kostnaden i verksamheten. De ser därför solcellsinvesteringen som en bra ekonomisk affär som kommer minska Viagårdens driftskostnader en lång tid framöver. Eftersom lokalen har luftvärmepump och elvärme till uppvärmningen kan solelen användas till både el- och värmebehovet i byggnaden. De räknar med att solelen kommer att täcka ungefär 30 procent av samlingslokalens elbehov på årsbasis.
 
För investeringen har de inte tänkt så mycket på återbetalningstiden, utan Anders och K-G pratar hellre om avkastning som mått på lönsamheten.
– Om du till exempel har 100 000 kronor att lägga på solceller kommer det ge en avkastning på 7 procent om året, vilket är bättre än någon bank. Och det är lika tryggt att ha pengarna där som på banken! Berättar Anders.
– Om du skulle sälja huset får du också igen pengarna, menar K-G.
 

Erfarenheter

Anläggningen har varit i drift sedan 9 januari 2020, så när vi besöker Viagården har de ännu inte varit solelproducenter så länge. Denna eftermiddag en frisk februaridag hade solcellerna redan producerat 25 kWh, något som Anders konstaterade med en snabb koll i appen. Solelproduktionen har de också tänkt att publicera på en TV-skärm, så att de som vistas i lokalen kan lära sig mer om solel. Förutom potentialen att sprida information om tekniken är det också en fördel just för samlingslokaler att investera i solel eftersom elkostnaden ofta är en stor kostnad för samlingslokalerna. Vad gäller själva installationsprocessen hade Viagården en idel positiv syn. Det märktes ingenting i verksamheten och allt utfördes enligt tidsplan.
 

Framtidsplaner

I bidraget från Landsbygdsnämnden finns förutom solcellsanläggningen också pengar till två laddstationer, som de planerar att installera härnäst. Här räcker elkablarna som varit till motorvärmare gott och väl till att förse laddplatser med effekt. Därför kommer elarbetet för installationen att vara minimalt. De funderar på att ha teknikträffar i lokalen framöver för att utbilda inom solceller där de kanske dessutom kan lära sig mer om vätgas. De ser också mycket positivt på att utöka solcellsanläggningen om de kan hitta pengar till investeringen.
– Vi har två till tak att täcka! Säger K-G och Anders i kör.
 
Bild på viagården.
​FOTO: Region Örebro län.
 
Tekniska data
Antal solpaneler: 47 st
Installerad effekt: 15 kW
Beräknad årlig elproduktion: 14 000 kWh/år
 
Vill du veta mer om Viagården och deras verksamhet, eller hitta kontaktuppgifter? Gå in på www.vintrosafolketshus.se
 
Visar Örebro Kommuns logga med text under som lyder landsbygdsnämnden.
 
Stöd från Landsbygdsnämnden Örebro kommun
Landsbygdsnämnden Örebro kommun har olika bidrag för utvecklingsprojekt för landsbygden. Ett av dessa är för upprustning av samlingslokaler. Där kan föreningar och ideella organisationer som är verksamma i, och äger och förvaltar, fastighet på Örebro kommuns landsbygd ansöka om bidrag till att bevara och förbättra samlingslokaler.
Solpaneler på tak fotograferade uppifrån