Framtidens Solel

Intresserad av solceller? Kom igång med Solturnén 2020 – en kostnadsfri webbinarieserie i fyra delar

Den som investerar i solenergi gör gott för klimatet och minskar sina energikostnader. Är du intresserad av att producera egen el men osäker på hur du tar första steget? Varmt välkommen till en webbinarieserie med start i november som lär dig allt du behöver veta för att på bästa sätt välja, installera och driva solceller. ”Med korrekt utförd installation och säker drift håller en solcellsanläggning i över 30 år”, säger projektledare Martin Heed.

En arbetsklädd man står lutad över en solcell och mäter med ett verktyg.

Solturnén 2020 är öppen för alla som är intresserade av solenergi och extra intressant för små och medelstora företag.

– Genom att erbjuda expertråd och grundläggande information om vanliga fallgropar, vilka solceller som passar olika typer av tak och vad som är viktigt att tänka på vid en installation vill vi hjälpa verksamheter stärka sin beställarkompetens så att de får ut det mesta av sin solcellsinvestering, säger Martin Heed, projektledare på Energikontoret i Mälardalen som är en samarbetspart till arrangören Framtidens solel i östra Mellansverige.

Det är kostnadsfritt att delta

På Solturnén 2020 medverkar sakkunniga gästföreläsare som bland andra Bengt Stridh, universitetslektor vid Mälardalens högskola (MDH), Mikael Carlson, teknisk expert på Elsäkerhetsverket och Jon Malmsten, energikonsult på Aktea. Webbinarieserien gästas också av flera företag som delar med sig av sina erfarenheter av att installera en solcellsanläggning. Se vår kalender för att veta mer och boka plats.

Om Solturnén 2020

Solturnén 2020 arrangeras inom ramen för Framtidens solel i östra Mellansverige. Projektet ägs av Länsstyrelsen Östergötland och drivs i samverkan av Energikontoret i Mälardalen, Region Östergötland, Region Örebro län, Länsstyrelsen Västmanlands län, STUNS Energi och Almi Företagspartner Östergötland. Projektet finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf).