Framtidens Solel

Solel på Hållbarhetsdagen för besöksnäringen

Den 1 oktober anordnades för första gången Hållbarhetsdagen för besöksnäringen, en dag med kunskap om hållbar turism i praktiken utifrån ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Framtidens solel deltog genom att visa filmen om Lannalodge, som har investerat i solel.

Hållbarhetsdagen för besöksnäringen arrangerades i samverkan mellan flera områden på Region Örebro län och Örebroregionens Turismakademi, ÖRTA. Konferensen sändes digitalt från Conventum i Örebro och kretsade kring frågor om hållbar turism; vilka möjligheter finns? Hur arbetar företagen i länet idag? Miljömässig hållbarhet är en av dessa viktiga delar, och däribland insatser för förnybar energi.

Lannalodge – ett besöksnärings-företag som satsat på solel

På Hållbarhetsdagen lyftes företaget Lannalodge som ett gott exempel genom en film som tagits fram i projektet Framtidens solel. Lannalodge är en golf- och konferensanläggning som har valt att investera i en solcellsanläggning och ser detta som en konkurrensfördel i sin marknadsföring. Framtidens solel har sedan tidigare skrivit om företaget här.

Mer information