Framtidens Solel

Här är vinnarna: årets solcellshjältar 2020

På Region Örebro läns energi- och klimatdag 13 november korades vinnarna i tävlingen Årets solcellshjälte i Örebro län. Solcellshjältarna har på olika sätt genomfört en bedrift inom solel.

Projektet Framtidens solel utlyste under våren en tävling för att hitta solcellshjältarna i Örebro län. Nu har fem solcellshjältar korats och de uppmärksammades på Energi- och klimatdagen den 13 november. Vinnarna utsågs i fem kategorier: solcellstäthet, självförsörjningsgrad, nytänkande, framtidsplaner och annat. Här är listan med vinnarna!

Bilden visar solceller som står på ett grönt fält. I bakgrunden syns ett stort rött hus med vita knutar.
Solhagen i Torphyttan, Linde energi. Foto: Region Örebro län

Självförsörjningsgrad:
Storgårdens lantbruk

I tävlingskategorin Självförsörjningsgrad tävlade de som producerar mycket solenergi jämfört med det egna elbehovet. Här var Storgårdens lantbruk i Fellingsbro det vassaste bidraget. Bo och Marita Haraldson producerar varje år mer än dubbelt så mycket solel som deras eget elbehov.

Vi ville få till en fossilfri gård och vi har bra tak. Då tänkte vi att vi börjar med solel.

Marita Haraldson

Solcellsinfluencers: Dormy golf

Förutom att de själva har en solcellsanläggning vill Dormy golf också inspirera andra till att ta efter. De installerade solceller på det nya huvudkontoret. Som present till nyblivna medlemmar delar de ut solcellsladdare som en liten blinkning till satsningen, något som ger en ökad medvetenhet och inspiration. Dormy golf har därför utsetts till Årets solcellsinfluencers.

Länets solcellstätaste område:
Stora Mellösa

Med 700 invånare har området troligt nästan lika många solpaneler som boende. Den installerade effekten solceller per person ligger på 204 W/invånare, vilket är mer än 3 gånger så mycket som genomsnittet i Örebro län.

Vi har fått lite solsting så att säga. Man lägger märke till stora takytor och tänker att här skulle det passa fint med solceller.

Bo Johansson som bor i Stora Mellösa och samordnade ortens bidrag i tävlingen.

Nytänkande: Linde energi

Linde energi har nyligen färdigställt Örebro läns största markförlagda solpark, Solhagen i Torphyttan bredvid riksväg 50 – i en befintlig fårhage. Om inte det vore tillräckligt nytänkande har de också för solparken en innovativ affärsmodell, där kunderna kan abonnera på en eller flera solpaneler till en fast kostnad. På så vis är det möjligt att få solel också för den som inte kan ha egna solceller på taket.

Just nu är Solhagen i Torphyttan Örebro läns största markförlagda solpark, men vi ser gärna att någon bräcker oss redan imorgon. Varsågoda att bygga en större!

Fredrik Klingvall som skickade in bidraget och är kommunikationsansvarig på Linde energi.

Framtidsplaner: Regionservice fastigheter, Region Örebro län

För en stor utbyggnad av solel behövs tydliga mål och strategier. Några som verkligen lyckats med detta är Regionfastigheter på Region Örebro län. Med deras strategi för egenproducerad förnybar energi som omfattar totalt 2000 kW effekt har dessa vinnare stora planer för solel. Det kommer att motsvara ca 4 % av organisationens totala elbehov på årsbasis. Regionfastigheter är vinnarna i kategorin Framtidsplaner.

Se filmen med alla vinnare i årets solcellshjälte 2020.

Vad är Årets solcellshjältar 2020?

Årets solcellshjältar 2020 är en tävling arrangerad av det EU-finansierade projektet Framtidens solel i östra Mellansverige fas 2. Tävlingen syftade till att lyfta fram inspiratörer och hylla de som har gjort en insats inom solel. Tävlingen genomfördes i Örebro, Södermanlands, Västmanlands, Östergötlands och Uppsala län.