Framtidens Solel

På agendan: Att bygga och installera med säkerhet

Den succéartade Solturnén tycks aldrig ha ett slut. Igår, den 16e november, genomfördes det tredje webbinariet. På agendan stod Byggnadstekniska aspekter och säkerhet. Syftet med föreläsningarna var att ge åhörarna utvecklad och djupgående information, bra tips och råd gällande hur en säker och pålitlig byggnation och installation ska utföras. Och som förhoppningarna infriades: 89 intresserade och vetgiriga solcellsentusiaster lyssnade och ställde mängder med frågor till de båda talarna, Jon Malmsten (Aktea) och Mikael Carlson (Elsäkerhetsverket). Flera frågor kretsade kring vad en lekman får och inte får göra, samt hur reglementet kring jordfelsbrytare ser ut.

Bild på blå himmel med moln och solsken.

Solcellsinstallationer som branschsegment, antalet installationer och montörer har växt kraftigt de sista åren. Men än så länge är det en bransch där förutsättningar och spelregler gällande lagstiftning, montagepraxis och installationsteknik ständigt förändras och utvecklas. Krav på en hög kunskap om byggnadstekniska aspekter kopplat till en solcellsanläggning och faktorer som avgör dess utformning och montering ställs därför på solcellsinvesteraren. Under webbinariets första timme gjorde Jon Malmsten från Aktea en djupdykning i hur en solcellsinvesterare kan undvika fallgropar och identifiera lösningar på problem i god tid. Jon berättade bland annat om vilka fördelar och nackdelar det finns med olika taktyper och lutningar: En högre taklutning kan på sitt sätt ge en högre produktionspotential, men den höjda installationskostnaden behöver då tas i beaktande. Han lade dessutom stort fokus vid bärighet, montagesäkerhet och räddningstjänst.  

Elsäkerhetsverkets Mikael Carlson tog över stafettpinnen efter Jon, och fortsatte på inslagen linje: Utbilda och informera åhörarna om hur säkra och korrekt utförda installationer går till och ser ut. Som lekman är det inte helt lätt att urskilja felaktigheter och avvikelser i installationen, varför de tips och råd Mikael gav under webbinariet är ett bra underlag för åhörarna att använda vid framtida installationer och val av installatör. Några av Mikaels tips:

  • Kolla upp elinstalltionsföretaget via Elsäkerhetsverkets e-tjänst “Kolla elföretaget”
  • Kontrollera och underhåll din solcellsanläggning regelbundet: undersök exempelvis att alla synliga kablar är hela
  • Använd Energimyndighetens “Solelportal”, där finns mycket och bra information

Tack Jon och Mikael! Nästa vecka går höstens sista solturné-tillfälle av stapeln. Då kommer Mats Karlström från Ferroamp tillsammans med Jonas Tannerstad från Örebrobostäder berätta om nästa steg i utvecklingen av solcellsanläggningen: Hur, och varför, ska egenproducerad el från solceller kompletteras med ny teknik, batterier och smart styrning? Varmt välkomna!

  • 23 november: Byggnadens energisystem

Har du inte anmält dig? Klicka här så kan du läsa mer om innehållet i föreläsningen och hur du anmäler dig.