Framtidens Solel

Solturnén är över för denna gång

Tre intressanta och inspirerande veckor av Solturnén 2020 är nu över. Webbinarie-serien avslutades under gårdagen i stor stil med en föreläsning som verkligen ligger i tiden: Hur en solcellsanläggning kan kompletteras och utvecklas för att gynna både ägare, genom en högre nyttjandegrad, och elnätet, genom ett välavvägt effektuttag. Debatten om hur driftsäkerheten på det svenska elnätet ska tryggas, både på lång och kort sikt, har tilltagit de senaste åren. Och igår fick 91 företagare veta mer om hur de kan använda energilagring och laststyrning, tillsammans med egenproducerad solel, som verktyg för att göra dem till en medvetna och aktiva slutanvändare i elsystemet. 

Under försommaren inleddes planeringen inför årets solturné, och det första beslutet som togs var: Det blir digitalt. Under åren 2016 till 2019 har solturnén framgångsrikt genomförts som en kringresande föreläsnings- och mässturné med direkta fysiska möten mellan projektmedarbetare från Framtidens solel, branschaktörer, solcellsleverantörer och nyfikna företagare. Det fysiska mötet och samtalet ger oerhört mycket, för alla parter. I digital form blir det inte riktigt samma sak. Vikten av en välplanerad och genomtänkt solturné ökade.

Bilden visar en elbil med en sladd kopplad till den.

Utan det fysiska mötet, måste Solturnén ge mer, något omfattande. En fullständig genomgång av solcellsaffären: En buffé av föreläsningar som både stod på egna ben, men samtidigt följde en röd tråd och byggde på varandra. Både för den redan frälste solcellsentusiasten och den mer nyfikne novisen.

Solturnén inleddes med en grundlig genomgång av en solcellsinvestering, från början till slut (2/11). Vidare gjordes två djupdykningar i några områden där många företagare har funderingar: Ekonomi (9/11), Byggnation och säkerhet (16/11). Som avslutning flyttades solcellsinvesteringen in i 20-talet i och med gårdagens webbinarium med Mats Karlström, Ferroamp, Jonas Tannerstad, Öbo och Joel Mars Bodell, Power2U:

  • Jonas Tannerstad tog åhörarna till Örebro, och visade åhörarna att tekniken fungerar som teorin säger. Temporär energilagring och lastbalansering generar önskad nytta, varje dag.
  • Mats Karlström berättade om hur detta är tekniskt möjligt, vilka system behövs och hur långt har branschen kommit. Det är inte science fiction!
  • Joel Mars Bodell förklarade ingående vilka incitamenten är för ett medvetet och kontrollerat effektuttag från elnätet: För nätet driftsäkerhet och för slutkundens plånbok.

Arbetsgruppen bakom Framtidens Solel hoppas verkligen att Solturnén 2020 gav den helhetsbild av solcellsaffären som den var tänkt att ge. Det totala deltagarantalet om nästan 400, med positiva hejarop och välfyllda utvärderingar pekar på det. Under 2021 återkommer solturnén, i vilken form är för tidigt att sia om. Men något som är klart är: Det kommer byggas solcellsanläggningar som aldrig förr!

Ett stort tack till alla talare under hela Solturnén:

Ylva Gullberg & Christer Rygaard,
Bengt Stridh & Johan Malmqvist,
Jon Malmsten & Mikael Carlson,
Mats Karlström, Jonas Tannerstad & Jonas Mars Bodell