Framtidens Solel

Solcellsstöd till företag i kön – men inga nya ansökningar kan få bidrag

Nu har regeringen lämnat besked om det fortsatta solcellsstödet för företag. De tillsätter 260 miljoner under 2021 för de kommuner och företag som redan står i kö till solcellsstödet, som får en stödnivå på 10 procent. Det blir däremot ingen ny ansökningsomgång.

Sedan tidigare har regeringen annonserat om ett grönt skatteavdrag för privatpersoner som investerar i solceller. Skatteavdraget sattes in som ersättning för det statliga investeringsstödet för solcellsanläggningar som fanns fram till den 7 juli 2020. I ett pressmeddelande under torsdagen meddelade regeringen att förlänga förordningen, så att stödet kan delas ut till kommuner och företag under 2021. Stöd kommer alltså att gå till de kommuner och företag som redan har sökt solcellsstödet. Med en stödnivå på 10 procent för de som ännu inte har fått sitt beslut. I pressmeddelandet står det att ansökningsstoppet som regeringen beslutade om tidigare i år ännu ligger fast.

Branschföreningen Svensk Solenergi reagerade starkt på regeringens beslut. De menar att det är fel av regeringen att inte låta juridiska personer söka solcellsstöd även i fortsättningen under 2021. Branschorganisationens VD Anna Werner varnar för att det abrupta stoppet kommer att drabba branschen. Och menar att det borde konstrueras en successiv nedtrappning av stödet.

Framtidens solel har tidigare tagit fram en utredning av regelverket inom solel och hur det påverkar små och medelstora företag. Vilket låg till grund för ett inspel till nationell nivå som ett antal organisationer ställde sig bakom. I denna lyfts också osäkerhet och oförutsägbarhet i regelverket för solel fram som ett hinder för utbyggnaden av solel och för intresserade målgrupper.

Läs mer

Närbild på solcellspaneler med himmel