Framtidens Solel

Solelstatistiken för 2020 är här!

I mars släppte Energimyndigheten den nya solelstatistiken för 2020. Sedan 2019 har den installerade effekten i Sverige ökat med 56%, och glädjande nog innebär detta att den totala nätanslutna soleleffekten nu är över 1 GW. 1,09 GW för att vara mer exakt, vilket är en stor milstolpe för svensk solenergi. Den nya statistiken bekräftar också att det nu finns nätanslutna solcellsanläggningar i samtliga kommuner i Sverige. Totalt finns det nu 65 819 installationer runt om i landet.

Projektet Framtidens solel arbetar för att öka investeringarna av solcellsanläggningar hos små och medelstora företag i Östra Mellansverige. Östra Mellansverige består av Västmanlands, Södermanlands, Östergötlands, Uppsala och Örebro län. Med en total installerad soleleffekt på 84 MW finner vi Östergötlands län på en fjärde plats på solcellstoppen 2020. Linköpings kommun själv har en total installerad effekt som är högre än i hela Örebro län. Linköping och dess nya solcellspark på 12 MW visar sannerligen vägen för framtidens energiförsörjning med en ökning på 63% sedan 2019.

På en 7:e plats på solcellstoppen 2020 finner vi Södermanlands län med en total installerad soleleffekt på 60 MW, vilket är en ökning med imponerande 88% från förgående år. Därefter följer Uppsala och Västmanlands län på 52 MW respektive 38 MW, båda med en ökning på 42%. På en 11:e plats på solcellstoppen ligger Örebro län där den totala installerade effekten har ökat med 70% sedan 2019, från 18 MW till 31 MW.

Det är av största vikt att solcellsanläggningar fortsätter att öka, både i antal och i installerad effekt. Detta för att nå målet om att Sverige ska ha 100 procent förnybar elproduktion år 2040, men också för att det är en bransch som genererar i många nya arbetstillfällen. Viktigt för klimatet, och viktigt för näringslivet. Strålande!

Mer solelstatistik

Ta del av samtlig statistik på Energimyndighetens webbsida. Framtidens solel har även sammanställt solelstatistiken från 2020 för de olika länen i Östra Mellansverige. Där kan du få en bra överblick över solelsproduktionen i de olika länen och även se data från enskilda kommuner.