Framtidens Solel

Årets solcellsanläggning 2021

Årets solcellsanläggning är nu utsedd av branschföreningen Svensk Solenergi. Solenergipriset för ”Årets anläggning” delades ut till Hisingen Logistikpark, installerad av fastighetsbolaget Castellum.

Logistikparkens anläggning är den största i Norden på platta tak med sina 8 730 solpaneler. Enligt juryn visar projektet vilka möjligheter det finns för storskalig solcellsproduktion på logistikbyggnaders tak. Anläggningen på Hisingen visar hur kunskap, noggrannhet och entreprenörskap kan förverkliga stora ambitioner och en stark framtidstro.

Svensk Solenergi delar även ut solenergipriset för ”Årets prestation”, som i år tilldelades Glava Energy Center. Motiveringen var att de med sitt unika koncept att varva teori och praktiska moment under året som har gått, lyckats bidra betydligt till utvecklingen av nya innovationer, kompetensen inom solelbranschen och bildandet av nya företag. Den lilla värmländska glesbygden har tack vare initiativet fått internationell uppmärksamhet eftersom de har blivit en arena för utveckling av nya innovationer. De har också tagit steget mot att bli en arena för utbildning inom solenergi.