Framtidens Solel

Nya regler för flyg med drönare

Drönare används frekvent inom solcellsbranchen för att dokumentera pågående och färdigställda solcellsanläggningar. Inom en snar framtid förutspås miljontals drönare i luften inom Europa. Därför är det bra att känna till att det från den 1 januari 2021 gäller nya regler för obemannade luftfartyg (drönare). Syftet är att behålla säkerheten när trafiken ökar och att underlätta utvecklingen för drönare. Reglerna är gemensamma inom EU och skiljer sig inte så mycket från de tidigare, men de indelas olika beroende på vilken risknivå flygningen tillhör.

De nya reglerna som gäller för drönare innebär att:

 • Flygningar utomhus kräver ett särskilt tillstånd för att få flyga utom synhåll och över 120 meter ovanför marknivå, utom när de flyger över ett hinder.
 • Drönare får inte flyga på ett sätt som kan riskera att skada människor, djur, andra luftfartyg, egendom eller miljön.
Bild: Drönare i solnedgång. Foto: Unsplash.com

Operatör

Vid samtliga flygningar med drönare måste den finnas en operatör som har ansvaret för över att flygningen genomförs på ett säkert sätt. Operatören kan vara en person eller ett företag och ska registrera sig hos Transportstyrelsen. Man får då ett operatörs-ID. Även drönare som kräver operatörsregistrering ska vara märkta och programmerade med operatörs-ID.

Via Transportstyrelsens ”Drönarsida” kan man registrera sig som operatör och ta sitt drönarkort digitalt. Drönarsidan (transportstyrelsen.se)

Fjärrpilot

Det är operatörens ansvar att fjärrpiloten har rätt kompetens och en operatör kan ansvara över flera samtidigt. Fjärrpiloten behöver ha ett giltigt behörighetsbevis som erhålls genom utbildning och teoriprov. Undantag då behörighetsbevis inte behövs är när drönaren är en leksak eller väger under en specifik vikt. Här kan du läsa mer om teoriprovet för fjärrpiloter: Mer information om utbildning för fjärrpiloter

3 kategorier

Drönare indelas i öppen, specifik eller certifierad kategori.

Öppen:
I den här klassen är risken som lägst, eftersom drönaren inte får flyga högre än 120 meter eller väga mer än 25 kilo. Den ska vara inom synhåll och inte utgöra en risk för människor, djur, luftfartyg, miljö eller egendom.

Det finns tre underkategorier inom den öppna klassen som har olika krav på kompetens:

 • A1: Här får flygningar nära människor förekomma i begränsad omfattning och är reserverade till C0 och C1-drönare
 • A2: Här får flygningar ske minst 30 meter ifrån människor och begränsas till C0, C1 och C2-drönare. Vid utvärdering av situationen och i låghastighetsläge kan avståndet minskas med 5 meter.
 • A3: Här ska flygningar genomföras på ett säkert avstånd i sidled på minst 150 meter ifrån rekreations, -affärs, -industri -eller bostadsområden och omfattar samtliga klasser (C1-C4)

Läs gärna mer om den öppna kategorin här: Drönare – Transportstyrelsen

Specifik:
De flygningar som överskrider begränsningarna under den öppna kategorin innebär att utomstående utsätts för större risk. Därför kräver dessa flygningar tillstånd och ska genomföras i den specifika eller certifierade kategorin.

Inom den specifika kategorin finns tre tillståndstyper som innehåller metoder för riskanalys och verksamhetstillstånd:

 • PDRA (Pre-Defined Risk Assessment) – tillstånd med fördefinerad riskanalys
 • SORA (Specific Operation Risk Assessment) – en metodik för riskanalys
 • LUC (Light UAS Operator Certificate) – ett verksamhetstillstånd med privilegier

Läs gärna mer om de olika tillståndstyperna inom kategori specifik här: Kategori specifik – en av tre kategorier – Transportstyrelsen

Certifierad:
Flygningar som innebär en hög risk för andra kräver både registrering av drönaren och certifiering. Flygningar över folksamlingar eller transporter av personer är exempel på sådana. Dessa kräver tillstånd från Transportstyrelsen.

I dessa fall ska man ansöka om tillstånd inom den certifierade klassen:

 • Då drönaren har ett mått på minst 3 meter och ska flygas över folksamlingar
 • Då flygningen innebär persontransport
 • Då flygningen omfattar transport av farligt gods som kan innebära stor risk för personer vid händelse av en olycka.

Drönare, operatörer och andra aktörer inom den certifierade kategorin behöver följa reglerna som finns för bemannade luftfartyg och därför finns inga särskilda bestämmelser för dessa.

Läs gärna mer om den certifierade kategorin här: Kategori certifierad – en av tre kategorier – Transportstyrelsen

Tillstånd

Tillstånd från Transportstyrelsen behöver inte sökas för drönare inom den öppna kategorin. Däremot kan tillstånd från annat håll behövas, exempelvis flygtrafikledningen vid flygning inom kontrollzoner, eller Lantmäteriet för publicering av ljud och bild.

Tillstånd hos Transportstyrelsen krävs för drönare inom den specifika eller certifierade kategorin.
Mer information om tillstånd för drönare

Så ska du filma din solcellsanläggning med drönare – kontrollera vad som gäller för dig och vilka förberedelser du behöver göra!