Framtidens Solel

Är solceller miljövänliga?

Vid produktion av solceller går det åt mycket energi. Panelerna innehåller olika material som kräver brytning och förädling av metaller, industriprocesser och transporter. Dessutom tillverkas de ofta i länder som till stor andel använder sig av fossil energiproduktion.

Trots detta kompenserar solpanelerna under sin livstid för miljöpåverkan som tillverkning och transport medför tack vare sin produktion av grön el. I norra delen av Europa tar det ungefär 1-3 år att producera den mängd energi som motsvarar energiåtgången för tillverkningen och dessutom beräknas en solpanel att hålla i över 25 år.

I en studie från Nature som togs fram 2016 finns ett annat sätt att bedöma miljöpåverkan från solceller. Studien kom fram till att solceller i genomsnitt släpper ut 28-35 CO2 per kWh i Sverige. För att beräkna solcellernas klimatnytta kan dessa siffror jämföras med den elproduktion som solelen förväntas ersätta. När solceller börjar producera el är det främst kol- och gaskraft som läggs ner eftersom dessa energikällor innebär relativt höga kostnader. Då det nordiska och europeiska elsystemet är ihopkopplat innebär det ofta att andelen importerad el minskar. Investeringen i en solcellsanläggning bidrar till en utsläppsminskning på ungefär 350 gram per kWh.

Bilden visar illustationer av solceller, vindkraftverk och skorstenar.

Det finns en rädsla över att materialen som solceller består av kommer att ta slut. Men 95% av panelerna i världen är gjorda av kisel, som är jordskorpans vanligaste ämne. Teknikutvecklingen går framåt. Bland annat forskar man på mer biologiskt nedbrytbara material, så utsikten är att det kommer bli fler alternativ i framtiden.

Man bör alltid ifrågasätta en produkts livscykel för att försäkra sig om att göra hållbara investeringar. Sett till hela livscykeln är solceller ett betydligt bättre alternativ för energiproduktion i jämförelse med fossila källor, såsom kol, olja och gas. Ju större efterfrågan på solceller är, desto mer väntas utsläppen minska till följd av ökad produktion. Därför bidrar alla investerare till en miljövänligare energiproduktion!

Källor:

Cellsolar: Hur miljövänliga är solceller? – Cellsolar

Solcellskollen: Är solceller miljövänliga? – Solcellskollen

Nature: Re-assessment of net energy production and greenhouse gas emissions avoidance after 40 years of photovoltaics development | Nature Communications

Boel Schaulin

Klimatstrateg och projektkoordinator

boel.schaulin@lansstyrelsen.se