Framtidens Solel

Offertworkshop- Kravställning vid inköp av solceller

Den 28:e september hölls en offertworkshop som arrangerades av Framtidens solel och Västerås stad. 35 åhörare fick veta hur man kan ställa krav vid inköp och installation och lärde sig om hur processen går till.

Henrik Zielfelt från Solkompaniet presenterade hur de arbetar med kravställning utifrån ett etiskt och arbetsmiljömässigt perspektiv. Bland annat gick Henrik igenom vilka krav man kan ställa på installatörerna när det gäller ledningssystem, uppförandekoder, regelverk och kollektivavtal.

Därefter berättade Jonas Weissglas från Energiengagemang om kravställning utifrån ett miljömässigt perspektiv. Jonas beskrev hur stor potential solel har på energimarknaden och vilken enorm energikälla solen är. Miljöpåverkan sker främst vid tillverkning av paneler, vilket betalar tillbaka sig fort när panelerna börjar producera el eftersom de håller uppemot 35 år. Dessutom minskar miljöpåverkan då tekniken går framåt och tunnare kiselpaneler tas fram. Jonas pratade om Energy Payback Time, som blir lägre med åren då tekniken utvecklas och solcellernas effekt blir större. I slutet nämnde Jonas att solcellerna återvinns som vanligt elektronikavall i Sverige idag, men det finns tekniker utomlands där 95% av de uttjänta panelerna återvinns och därmed minskar deras miljöpåverkan ytterligare.

Ottar Kraemer gav åhörarna därefter konsumentjuridisk rådgivning med allmänna tips om hur man går från offert till avtal. Vilka krav ska man ställa? Vilka stötestenar finns längs med vägen? Vilka tumregler finns för lyckade avtal? Dessa frågor gav Ottar svar på under dagens offertworkshop.

Sist ut var Aktea och Jon Malmsten, som guidade oss igenom hur en typisk upphandlingsprocess ser ut. Vanligast är att man väljer totalentreprenad och Jon beskrev vilka garantier som brukar gälla. Han gick vidare med att visa hur ett förfrågningsunderlag kan se ut och guidade oss igenom solelportalen, där det finns många mallar och guider att hitta. Jon gav också många råd om vad man bör tänkta på vid upphandling, exempelvis att ge plats på taket för att röra sig mellan solpanelerna och att takets skick behöver vara bra och hållbart.

Den utvärdering som gick ut efter workshopen visade att åhörarna överlag var nöjda och hade fått nya värdefulla kunskaper.

Boel Schaulin

Klimatstrateg och projektkoordinator

Länsstyrelsen i Västmanlands län

boel.schaulin@lansstyrelsen.se