Framtidens Solel

Digitalt heldagsevenemang om solenergi fick över 2 000 besök

Att hjälpa dem som vill producera egen förnybar el – det är syftet med projektet Framtidens solel i östra Mellansverige. Men på grund av pandemin har möjligheten till personliga möten och större evenemang legat i dvala. Därför ställdes ”Solsafari” nyligen om till en sajt med förinspelade och direktsända videor – som lockade tusentals besökare. ”Det är ett mycket gott resultat”, säger Catharina Marklund, projektledare på Länsstyrelsen Östergötland, som är projektägare.

Solsafari arrangeras på flera håll i landet, och bara i Jönköpings län har det årligen återkommande evenemanget tidigare lockat upp till 500 besökare till ett 60-tal anläggningar för att lära sig mer om att producera egen el med solceller. Solsafari samlar vanligtvis allt från branschfolk och små och medelstora företag till privatpersoner – något som inte har varit möjligt det här året. 

– Vi valde i stället att göra det bästa av situationen och erbjuda förinspelade rundturer för Solsafaris olika målgrupper på vår webbplats, säger Daniel Kvist, projektledare på Energikontoret Östergötland.

Heldagsprogram med direktsända föreläsningar  

Besökare kunde också ta del av ett direktsänt program med föreläsningar om solcellsparker, solcellers företagsnytta och kommande teknik- och prisutveckling, för att nämna några exempel. Även möjlighet att chatta med moderatorer och föreläsare var en del av den digitala lösningen som gick av stapeln i september.

– Det är en utmaning att anpassa större evenemang som Solsafari efter nya förutsättningar, men det fungerade över förväntan och vi kunde efter dagens slut summera till över 2 000 besök, säger Martin Heed, projektledare på Energikontoret i Mälardalen, en medarrangör till evenemanget.

Solsafari 2022 kommer, om omständigheterna tillåter, återgå till att genomföras på plats.

Bilden visar tre personer som sitter i en studio.

Om Framtidens solel i östra Mellansverige

Projektet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och drivs av Länsstyrelsen Östergötland i samverkan med Energikontoret i Mälardalen, Region Östergötland, Region Örebro län, Länsstyrelsen Västmanlands län, STUNS Energi och Almi företagspartner Östergötland. Projektet pågår till 2022.