Framtidens Solel

Projektets företagsstöd bidrog till en solcellsanläggning

Genom projektet Framtidens solel ansökte ABIGO Medical om konsultstöd för att se över sina förutsättningar för en lämplig solelsinstallation. Stödet via projektet användes till en del av en förstudie för att kartlägga och kostnadseffektivisera företagets elförbrukning.

Den 23 september kunde ABIGO äntligen trycka på start-knappen till sina numera 940 solpaneler. Installationen beräknas förse cirka 50% av företagets elförbrukning. I lunchrummet har man satt upp en monitor som visualiserar hur mycket solel som produceras och hur stor del av denna som täcker förbrukningen i produktionen.

Vi på Framtidens solel tackar för att ABIGO sökte företagsstödet via projektet. Stort lycka till med den sprillans nya solcellsinstallationen!

Bilden visar solceller på ABIGO Medicals tak.