Framtidens Solel

Strålande nyheter för energiomställningen – nu godkänns lokal energidelning!

Länge har förordningen om kravet på nätkoncession varit ett hinder för solcellers fulla potential, men från och med den 1 januari 2022 har regeringen beslutat om att ändra denna förordning och därmed tillåta lokal energidelning mellan fastigheter. Detta innebär att el får överföras i mikronät mellan närliggande byggnader, och att lokala solcellsanläggningar har möjlighet att försörja ett större område med grön el. Det innebär också mer lönsamma investeringar i batterier och energilagring, vilket i sin tur kan förstärka de lokala elnäten och därmed avlasta i den rådande kapacitetsbristen.

Läs mer om beslutet här: Förordning om ändring i förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857) | Svensk författningssamling (svenskforfattningssamling.se).

Nu ser vi fram emot fler delade solcellsanläggningar och energigemenskaper under 2022 och framåt. Äntligen!