Framtidens Solel

Missade du webbinariet om framtidens solceller?

Då kan du titta i efterhand! Tillfället spelades in och ligger tillgänglig på projektet Framtidens solel i östra Mellansveriges YouTube-kanal till den 3 mars.

Hör Olle Inganäs, professor i organisk elektronik på Linköpings Universitet, berätta om den forskningen som bedrivs kring organiska solceller – alltså solceller i plast. Därefter får vi lyssna till Midsummer och om hur de producerar och utvecklar diskreta solcellstak med hjälp av diskreta tunnfilmsceller. Slutligen ger David Larsson på Solisten en framtidutblick kring dagens kontra framtidens solcellsmarknad.