Framtidens Solel

Kunskap ger handlingskraft

Syftet med projektet Framtidens solel i Östra Mellansverige är att öka kunskapen om solel hos alla relevanta aktörer – inte enbart företag – för att skapa en större generell förståelse om solel och dess potential. Denna kunskap kan sedan användas till förändringsarbete inom olika organisationers verksamhet och som ett resultat av detta kunna ge bättre stöd till företag.

Inspiration av insatser

På webbsidan presenteras insatser av olika aktörer som kan utgöra inspiration för andra aktörer att genomföra liknande insatser. Klicka omkring och låt dig inspireras. De olika aktörerna har delats upp i tre kategorier efter typen av aktörer:

Här finns också användbara länkar till externa webbsidor för vidare läsning. Slutligen finns också krönikor från de olika samarbetspartnerna i Framtidens solel.