Framtidens Solel

Arkitekter

Efterfrågan på solceller ökar och för att få en så kostnadseffektiv installation som möjligt är det smart att inkludera solcellspaneler redan i det första planeringsstadiet när det ska byggas nytt. Arkitekter är därför en mycket viktig bransch för solenergi!

Byggnadsintegrerade solceller

Byggnadsintegrerade solceller är solceller som integrerats i byggnadens material och/eller design. Detta möjliggör för estetiskt tilltalande lösningar såväl som att spara resurser genom att ersätta andra material med solceller, och därmed både miljö och pengar. Solceller kan integreras exempelvis i byggnadens tak, fasad, balkongräcken eller som solavskärmning och kommer då uppfylla en byggnadsteknisk funktion utöver förmågan att producera el. Hittills har det varit vanligast att installera byggnadsintegrerade solceller vid nyproduktion, men det är också möjligt att kombinera med renovering.