Framtidens Solel

Butiker och bensinmackar

Det finns flera likheter mellan bilmackar och matbutiker som kan göra en solelinvestering extra lönsam. Ofta har sådana företag en stor elanvändning på dagen och på sommarhalvåret, till exempel för kylsystem till livsmedel. Denna elanvändning matchar väl med produktionen från en solcellsanläggning. Många butiker och mackar har också stora takytor som är lämpliga för solceller.

Referensexempel:

Carolas Bensin & Livs satsade på stor energirenovering med solel

Carolas Bensin & Livs har gjort en stor satsning på energieffektivisering med solceller på taket. För detta har de dessutom fått 90 % i investeringsstöd genom Landsbygdsprogrammet, något som butiker och mackar som upprätthåller lokal service på landsbygden kan söka på 50 eller 90%. Läs mer »

Solcellerna på ICA i Stora Mellösa matchar butikens kylbehov året runt

På den lokala ICA-butiken i Stora Mellösa har en solcellsanläggning satts upp på den hyrda fastigheten. Under sommaren, när butiken har som högst energibehov, är då som anläggningen producerar som allra mest. Under 2020 producerade solcellsanläggningen ungefär 50 000 kWh.

Läs mer via länken nedan.

Stöd inom Landsbygdsprogrammet

Utgör din verksamhet en lokal service på landsbygden? Läs mer om stödet för investeringar i kommersiell och offentlig service här. Det är den strategiska nyttan som är avgörande för att få stödet, men det är som i exemplet ovan inte omöjligt för en solelinvestering.