Framtidens Solel

Elbolag och solcellsföretag

Det finns många företag som har solel i sin huvudverksamhet. Här ges exempel på inspirerande exempel inom sådana företag, såsom elbolag och solcellsföretag.

Solföljare i Megawattparken

Solceller monteras ofta på tak, vilket innebär att de blir stationära. En annan typ av solceller är solföljare, som följer solens gång likt en solros och då ger ca 40 % mer elproduktion än fast placerade paneler. Det är idag kanske inte helt säkert att merkostnaden för en solföljare jämfört fast monterade paneler är ekonomiskt försvarbart, men utveckling pågår.

Mellan Västerås och Eskilstuna ligger Megawattparken; en solpark med 91 solföljare som generar el som täcker behovet för 300-400 hushåll årligen. Parken är belägen längs med motorvägen och täcker en yta på cirka 40 000 kvadratmeter. Solcellsanläggningen har en effekt på cirka 1 miljon Watt och består av rörliga solföljare som följer den ljusaste punkten på himlen. Solparken ägs av Kraftpojkarna AB som samarbetar med Mälarenergi AB. I parken bedrivs också forskning i samarbete med Mälardalens högskola och ABB.

ETC Solpark i Katrineholm kommun

I Katrineholms kommun finns ETC solpark, en solpark med solpaneler som är öppen för besök och där en kan lära sig om solenergi. Elen som tillverkas där säljs sedan av ETC el. Det finns också en visningspark vid namn Kullen. Där hålls föreläsningar, guidade visningar och konferenser. Det går också att gå kurser för montering där en får lära sig hur solpaneler ska monteras.