Framtidens Solel

Handelsträdgårdar

Handelsträdgårdar är med sina ofta stora takytor mycket lämpade att placera solceller på. Det finns numera  glas-moduler med ljusinsläpp som har både fram-och baksida i glas samt en glesare placering av solcellerna. Med olika procent transparens (mellanrum mellan cellerna) fås både ljusinsläpp samtidigt som cellerna producerar el. Dessa kan ersätta glaset i växthus och ger ljusinsläpp, solavskärmning och genererar el.