Framtidens Solel

Industri

Industriföretag har ofta stor elanvändning i produktion och stora lokaler, därför finns stor potential för solceller att minska elkostnaderna och minska sårbarheten för framtida prisökningar. Det ger också positiv publicitet!

Solceller ger fördelar

Om ni äger tillräckligt stora takytor och har möjlighet att finansiera en anläggning är den enklaste lösningen att installera solcellerna på eget tak eller egen mark. Både taket och solcellsanläggningen ägs i så fall av samma juridiska person och ni blir till viss del er egen elproducent.

Genom att producera egen solel kan ni minska energikostnaderna för era processer och ni minskar också känsligheten för varierande energipriser. En rapport från Hagainitiativet visade nyligen att drygt 40 % av företagen ser att klimatarbetet ger positiva effekter på resultaträkningen, och uppföljningar har visat att investeringar i solelanläggningar hos industriföretag har varit lönsamma för företagen med ett stärkt varumärke.

Referensexempel: Elektroskandia

Det nya centrallagret strax norr om Örebro city vid avfarten från E20 och Munkatorp står inflyttningsklart under våren 2017. Logistikdirektör Peter Landenberg och underhållschef Dan Malmsten på Elektroskandia har varit drivande bakom satsningen på ett nytt lager och planeringen påbörjades 2012. Deras solelanläggning är länets hittills största.