Framtidens Solel

Lantbruk

Allt fler lantbrukare väljer att installera solceller på taket, och det är inte så konstigt! Lantbruk har ofta lämpliga tak för solelproduktion och dessutom en hög egen förbrukning av el, vilket gör att det finns stora besparingar att hämta. Med egenproducerad el minskar elräkningen och känsligheten för framtida prishöjningar.

Särskilt investeringsstöd på landsbygden

För investeringskostnaden finns ett statligt investeringsstöd för installation av solceller. Detta ligger på maximalt 20% av kostnaderna för företag och söks hos Länsstyrelsen.Inom landsbygdsprogrammet finns också möjlighet att söka företagsstöd till en solcellsanläggning, vilket då uppgår till maximalt 40 % av investeringskostnaden.

Avdragsrätt för moms på investeringen

För momsavdrag på investering av solpaneler är det viktigt att veta hur elen kommer att användas. Det gäller alltså avdragsrätt för ingående moms. För avdragsrätten finns ingen skillnad mellan tak- och markanläggning.

Enbart ekonomibyggnader eller till elnätet = full avdragsrätt.
Både ekonomibyggnader och privatbostäder = delvis avdragsrätt
Enbart privatbostad, bara överskottsel till elnätet = ingen avdragsrätt.

Följande exempel är en schablonuträkning:
8000 kWh till ekonomibyggnad och 2000 kWh till privatbostad, ger 80 %/20%.
Avdragsrätten blir då 80& för den ingåenden momsen.
En kan också använda ytan som fördelningsnyckel.

Referensobjekt

Stora Hycklinge Gård

Stora Hycklinge gård nära Kisa i södra Östergötland startade sommaren 2019 en solcellsanläggning. Takets 140 solpaneler genererar el för gårdens årsförbrukning på 40 000kWh.

Husby gård

Husby gård är en anläggning i Södermanland. Den ligger i Kvicksund. Under 2018 satsade ägaren Per Watz 4,5 miljoner på att investera i solpaneler. Hans beslut ledde till utnämningen av årets gård 2018. Det meddelade Svensk Solenergi under våren 2019.

Grinda säteri

Lantbruket Grinda säteri drivs av bröderna Claes och Magnus Lundblad med familjer sedan 1991. Släkten Lundblad har drivit lantbruk på Grinda säteri sedan 1938 där Claes och Magnus tillhör den tredje generationen. På gården bedrivs både lantbruk, skogsbruk samt café med hemgjord gårdsglass.

Lövsta forskningscentrum

På Lövsta Forskningscentrum bedrivs djurhållning och odling i forsknings och utbildningssyfte i moderna djurstallar med integrerad teknik och fokus på lantbrukets djur. Verksamheten hör till Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och har mjölkproduktion, svin, fjäderfä samt en del växtodling. Solcellsanläggningen och en lokal biogasanläggning gör dem näst intill självförsörjande på el och fjärrvärme.

Väddö vinodling

Wåge Forsberg äger tillsammans med sin hustru Yvonne en mindre gård på Väddö, huvuddelen av marken utgörs av skogsbruk som de själva driver men de arrenderar även ut en del jordbruk. All odlingsbar mark, inklusive vinodlingen som togs i bruk 2007, brukas ekologiskt sedan förvärvet av gården 1993.

Torpa gård

Bengt Samuelsson tog över verksamheten 1976, då företaget var ett renodlat lantbruk. Nu bedrivs förutom själva lantbruket också eventverksamhet av olika slag med hotell och restaurang, där hållbarhet löper som en röd tråd. Detta arbete har gett goda resultat och gården är i dagsläget 98 % fossilfri utifrån beräkningar från en konsult. Bengt får också en väldigt positiv respons från gästerna som besöker anläggningen.

Ryftes grönsaker

Ryftes Grönsaker AB i Fole på mellersta Gotland odlar, paketerar och säljer grönsaker och rotfrukter till hela landet. Efter att länge ha satsat på vindkraft ville de också testa att producera förnybar el via solceller. 2014 satte de upp en anläggning som täcker hela maskinhallstaket på 960 m2, 153 kW installerad effekt. Vår satsning på solel bygger på att vi vill föregå med gott exempel. Vi satsar gärna på förnybar el om kalkylen går ihop ekonomiskt, säger Peter Ahl, tekniker på Ryftes.

Anläggningen är Gotlands största och en av de största i landet på jordbruksfastighet. Den har levererat ca 153 000 kWh per år.

Brännebackens Gård och Bo på Lantgård

Företaget drivs av Lars-Erik och Mona Larsson. Verksamheten startade 2006. En viktig del är uthyrning av lägenheter för turister eller för andra som vill bo naturnära och naturskönt. Lantgården ligger invid vid sjön Möckeln belägen mellan Degerfors och Karlskoga. Företaget har betesdjur och driver skogsbruk.

Anläggningen har solvärmepaneler för varmvatten och en solcellsanläggning på 16 kWp.

Stora Flättna Gård

I mitten av 1980-talet var det dags att lägga om taket på en av ekonomibyggnaderna på Stora Flättna Gård utanför Nyköping. Lantbrukaren Dag stod och lutade sig på en skjutdörr av plåt och upptäckte hur oerhört varm den blev i solskenet. Det fick Dag att fundera om det inte går att använda den varma luft som blir under det cirka 500 m2 stora plåttak som vetter åt sydost till att torka spannmål. Dag tog kontakt med en person, Lennart, på dåvarande lantbruksnämnden och förklarade sina tankar. Som tur var så var Lennart utbildad maskiningenjör och gav sig i kast med att beräkna och dimensionera anläggningen. Idag uppskattar Dag att solvärmeanläggningen i genomsnitt spar 2-3 m3 olja per år.