Framtidens Solel

Företagsstöd inom projektet

Genom projektet Framtidens solel i Östra Mellansverige finns möjligheten för dig som har ett litet eller medelstort företag att få extra stöd inom solelfrågor. Du kan bland annat få stöd genom enskild rådgivning för en solcellslösning, rådgivning för en solcellsinvestering med en ny affärsmodell eller rådgivning för en solcellsinvestering som kombineras med en affärsutveckling. Nedan följer goda exempel på företag som har utnyttjat den möjligheten för det här stödet.

Smart solcellsanläggning off-grid kan ersätta fossila elverket och dessutom locka besökare

Kedjeåsen Uteliv är ett litet företag inom besöksnäringen som erbjuder hyrsjöar, upplevelser och event i vildmarksmiljö. På området i Jungfruboda finns stugor med ett eget elnät som inte har anslutning till det publika elnätet, där större delen av elbehovet idag försörjs med ett fossilt elverk. Genom projektet Framtidens solel fick företaget konsultstöd för att utforma ett nytt, innovativt energisystem med solenergiproduktion, lagring och ett styrsystem som balanserar. Konsulterna tog också fram en dygnsprofil för elanvändningen som visade på potentialen för att minska eller jämna ut energibehovet. Genom att rikta in sig på en markbaserad solenergianläggning kan dessutom systemet fungera som en ”sevärdhet” för miljömedvetna gäster.

Potentialbedömning för solel och batteri – Hyreshuset Katrineholm

På uppdrag av Hyreshuset Katrineholm har WSP utfört en förstudie avseende solceller och batteri till fastigheten Renen 4 på Tegnérvägen 3 i centrala Katrineholm. Detta resulterade i klara besked på vad en solcellsanläggning på Renen 4 skulle ge och exakta siffror presenterades.

Energikartläggning och solcellsmöjligheter – Skorstenen i Mjölby

På Skorstenen 3 i Mjölby genomfördes med hjälp av Solkompaniet en energikartläggning och undersökning för solcellsmöjligheter på industrifastigheten som ägs av Artex AB. Detta resulterade i en anläggning på 100 kW på fastighetens tak.

L.E. Vegetables & Co – Ett exempel där en solcellsinstallation ännu inte är lönsam

L.E. Vegetables är ett potatispackeri som bedriver förädling av produkter sett till emballage, marknadsföring med mera. Företaget har svårt att arbeta med vissa energieffektiviseringsåtgärder på grund av krav på ventilation, luftmiljö etcetera för potatisen, och har också problem med ett svagt elnät och återkommande strömavbrott som leder till kostsamma effekttoppar.

Genom projektet Framtidens solel har de fått hjälp med att undersöka möjligheten att kapa effekttopparna. Med utgångspunkten att en solcellsanläggning och eventuell batterilagring skulle kunna minska effektuttaget och/eller om solel skulle kunna användas som reservkraft vid strömavbrott. Denna gång visade konsulternas utredning att en installation av solceller inte skulle vara lönsam utifrån företagets nuvarande förutsättningar. Med en snabb utveckling av nya innovationer och tekniker inom solel finns dock fortfarande förhoppningarna om en framtida solcellsanläggning hos företaget. Framtidens solel är mycket positiva till att L.E. Vegetables var intresserade att undersöka sina förutsättningar till en eventuell installation.

ABIGO Medical AB installerar solcellspaneler efter konsultstöd av Framtidens solel

ABIGO Medical AB är ett svenskt läkemedelsföretag som  utvecklar, tillverkar och marknadsför läkemedel och medicintekniska sårvårdsprodukter. Huvudkontoret är beläget i Askim i Göteborg, medan produktionsenheten är lokaliserad i Askersund i Örebro län. ABIGO har under en längre tid intresserat sig för ett bredare hållbarhetsarbete, och har nu tagit hjälp av en konsult för att genomföra en förstudie kring  möjligheterna att energieffektivisera verksamheten. En av budgetposterna inom denna förstudie finansierades genom projektet Framtidens solels konsultstöd, för att undersöka möjligheterna för solel.

Efter genomförd förstudie som visade på goda möjligheter för en solcellsinstallation agerade ABIGO fort, och innan den sista september 2021 kommer ungefär 1000 solcellspaneler sättas upp på produktionsenhetens tak i Askersund. Denna installation beräknar täcka enhetens halva elbehov, och uppskattas att vara återbetald om ungefär åtta år. Installationen kommer främst monteras på ställning på det platta taket och inte vara synlig för allmänheten, men då ABIGO månar om att inspirera andra till att vilja satsa på solel så har de även valt att installera helsvarta paneler på en lutad vägg som är synlig från vägen. Inom kort hoppas de också att kunna få upp en skylt, också den synlig från vägen, där de kan informera om deras solel och vad verksamheten kan producera. ABIGO har också fått hjälp med hur de kan arbeta för att kapa kostsamma effekttoppar genom att ändra rundgången i produktionen så att inte alla maskiner går igång samtidigt.

Är du också intresserad av konsultering inom solelsproduktion? Vi hjälper dig!

Läs mer om stödet här.

Kontaktpersoner för konsultcheckarna i varje län finner du nedan, kontakta personen eller personerna som står angivet för det län eller region du verkar inom.

Daniel Kvist

Östergötland län

daniel.kvist@regionostergotland.se

Catharina Marklund

Östergötland län

catharina.marklund@lansstyrelsen.se

Felicia Elmström

Örebro län

felicia.elmstrom@regionorebrolan.se

Boel Schaulin

Västmanland län

boel.schaulin@lansstyrelsen.se

Martin Heed

Region Mälardalen

martin.heed@energikontor.se

Milian Nelzén

Östergötland län

milian.Nelzen@regionostergotland.se