Framtidens Solel

En energiomställning för oss alla och tillsammans!

Säg hejdå till för dyr el och långsam klimatomställning för nu får medborgarna möjligheten att ta kontrollen över sin egen energi.

Allmänt känt antogs år 2015 det första rättsligbindande klimatavtalet globalt; Parisavtalet. Avtalet fastställer att alla, från regering till medborgare, måste vara med i kampen mot klimatförändringarna. Detta på grund av att den tidigare top-styrda klimatpolitiken varit långt ifrån en framgångshistoria.  År 2019 antog EU det så kallade Ren energi-paketet som styr om en del av makten till folket. Paketet, som består av åtta rättsakter, innebär bl.a. en introducering av lokala energigemenskaper, en ny marknadsaktör, som styr om spelreglerna på energimarknaden. Genom lokala energigemenskaper har det civila samhället och dess medborgare nu fått en erkänd rätt att direkt kunna delta på energimarknaden. 

Lokala energigemenskaper kan enklast beskrivas som en organisation där lokala invånare och mindre lokala aktörer går samman i en ekonomisk förening och agerar som ett kollektiv inom energisektorn.  Tillsammans stärker de sin ställning som konsumenter och möjliggör för individer att lättare producera, lagra och sälja sin egen energi. Säg hejdå till höga elkostnader för nu kommer du kunna köpa billig el från grannen eller sälja din egenproducerade. Som medborgare kan flera individer och lokala aktörer gå ihop i en gemenskap där ni antingen kan köpa och sälja till varandra eller tillsammans producera energi. Detta innebär en demokratisering av energimarknaden som tidigare varit enbart för ett fåtal stora elproducenter och bryter upp det sedan längre centrerade energisystemet.

Lokala energigemenskaper må vara en ny marknadsaktör men en gammal affärsmodell som blommade ut i början av 2000-talet i Europa. Visste du att Danmark som är känd för sina vindkraftparker faktiskt ägs av de lokala invånarna och därmed producerar sin egen el? Har du kanske hört om tyska staden Freiburg, känd som Europas ”solstad”? Där äger invånarna sin egen solelsproduktion och säljer och köper sin överskottsel av varandra till självkostnadspris. Detta är en dröm och vision som nu även kan bli verklighet även i Sverige. Förutom bättre elpriser och kontroll över sin energiproduktion bär lokala energigemenskaper med sig en mängd fördelar och möjligheter. Medborgarna ges möjlighet att direkt kunna delta i arbetet för energiomställningen och öka användningen av förnybara energi. För de mer ambitiösa kan ni tillsammans utveckla och hitta er egen lösning på ett lokalt problem kring energi. Det öppnar även upp för mer jobb, ökad integration, främjar lärande och kunskapsutbyten samt mycket mera.

Äger du egna solceller och vill ha mer kontroll över din el? Är du en förkämpe för miljön och vill göra faktisk skillnad? Eller är du helt enkelt trött på höga elkostnader och avsaknaden av valmöjlighet kring elleverantörer? Lokala energigemenskaper ger oss den möjligheten och tillsammans kan vi göra faktisk skillnad oavsett din anledning till deltagande.

Julia Axelsson

Praktikant på UPAB och STUNS

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.