Framtidens Solel

Flaskhalsarna i elnätet, vad är problemet?

Vi hör allt oftare att effekten i elnäten inte är tillräcklig. Etablering av nya industrier och bostäder måste blåsas av eller försenas. Varför har det blivit så här? Vem är det som har ansvaret?

Bilden visar en skiss av en elledning.

Brist på el

Vårt samhälle har under lång tid vuxit. Konjunkturen går ibland upp och ibland ner. Den långsiktiga trenden har alltid pekat snett upp mot höger.

Helt plötsligt verkar det som om begränsningen inte längre sitter i bristen på mark, lokaler, arbetskraft eller kapital. Nu är det tillgången på elektricitet som allt oftare begränsar utbyggnaden av samhället. Etableringar förskjuts i tiden, får omlokaliseras eller är helt enkelt inte möjliga på grund av så kallade ”flaskhalsar i elnätet”.

​Vems ansvar är det?

Lagstiftningen på området är ganska klar. Alla företag som bedriver elnätsverksamhet ansvarar för drift, underhåll och vid behov utbyggnad av sitt ledningsnät och dess anslutning till andra ledningsnät.

Företaget ska svara för att nätet är säkert, tillförlitligt, effektivt och att det på lång sikt uppfyller rimliga krav på överföring av el.

De företag som har nätkoncession för linje (stam- och regionnät) är skyldiga att ansluta och hantera ändring av ansluten effekt för riktigt stora kunder samt för städer och regioner.

Den som har nätkoncession för ett område (lokalnät) är skyldig att ansluta och hantera ändring av ansluten effekt för alla fastigheter inom sitt elnätsområde.

Anslutningen eller ändringen ska vara klar inom två år från att elnätsföretaget har tillfrågats. Om längre tid är nödvändig, med hänsyn till omfattning och teknisk utformning eller om det finns ”särskilda skäl” kan det ta ytterligare tid.

​Ändra ansluten effekt

I större delen av Sverige finns en region- eller stamnätsledning. Med det sagt borde de flesta större kunder kunna ansluta sig eller ändra sitt effektbehov tämligen enkelt. Är ökningen riktigt stor behövs kanske lite längre tid för att fixa jobbet. Det är väl inte så konstigt? Det kanske till och med verkar rimligt för den som får vänta ett år extra innan projektet kan dras igång?

Varje kvadratmeter av Sveriges yta ligger inom ett av lokalnätsföretagens områden och därför borde nybildade fastigheter eller ny småskalig elproduktion vid befintliga fastigheter enkelt kunna anslutas. Om lokalnäts-företaget behöver förstärka sitt elnät eller vid stora effektökningar som kräver ökad effekt mot regionnätet får vi väl också acceptera att hanteringen tar lite tid och att det kan medföra en kostnad för kunden om förändringen innebär ökad huvudsäkring eller ansluten effekt?

Enkelt att ansluta solel

För alla småkunder som redan är anslutna till elnätet sedan tidigare och håller sig inom sitt nuvarande abonnemang, borde det bara i undantagsfall medföra en kostnad eller ta speciellt lång tid. I den kategorin finns alla de villaägare och företagare som för sin egen och klimatets skull just nu är i full färd med att installera solel och ladd-infrastruktur för elfordon.

Är verkligen omfattningen så stor eller de ”särskilda skälen” så många att vi har hamnat i den här situationen, eller skulle kanske arbetet med elnätet redan varit klart?

Mattias Johansson

Energi- och klimatrådgivare
Avesta, Sala, Hedemora, Säter, Norberg, Fagersta, Skinnskatteberg & Surahammar​

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *