Framtidens Solel

IKEA leder solelsmarknaden in i framtiden!

”Drivkraften är att skapa en bättre och mer hållbar vardag”, inleder IKEA’s hållbarhetschef Jonas Carlhed som första talare på Svenska Solelsmässan 2019. Det är i en sal full av förväntansfulla besökare som Jonas tar till orda och tystar massan. Nu går folkhemsbyggaren IKEA in i marknaden för Sveriges störst växande energislag – Solel.

– Tankar från Svenska Solelsmässan 2019
Bilden visar en föreläsare i en stor sal. Många åhörare.
Foto: Energikontoret Mälardalen och Östergötland.

Det smarta hemmet

Från folkhemmet till ’det smarta hemmet’ – framtiden är här och den är nu, tänker gemenehen som lyssnar på Jonas Carlhed, fast det här är ingen kärnfysik, snarare en lukrativ marknad och en möjlighet att vara med och driva samhället framåt. IKEA gör givetvis helt rätt när de går in och erbjuder solel till oss kunder, utifrån flera perspektiv, framförallt hållbarhet. Men ’hållbar tillväxt’ är också ett sätt att framtidssäkra företaget på en internationell marknad för kommande generationer. Om inte annat är detta något som de företag som inte satsar grönt kommer känna av.

Kompletta energilösningar

Genom att förena tillväxt, hållbarhet och varumärke ser Jonas Carlhed att det är inom energi som de har störst möjlighet att påverka samhället positivt, för IKEA nöjer sig inte med solelen, utan siktar mot att kunna erbjuda oss kunder såväl elavtal som laddstolpar och värmepumpar.

Solstråle

Lanseringen av ’Solstråle’ har kommit att bli den produkt/tjänst med störst mediaövervakning i IKEAS historia. År 2025 planerar IKEA att erbjuda produkten på 30 marknader världen över. I Sverige behöver vi dock inte vänta, marknaden är mogen och förutsättningarna mycket bra, konstaterar Jonas Carlhed i all sin prakt. Redan nu kan vi kunder köpa produkterna, i alla fall om en bemödar sig med att bege sig till någon av våra storstadsregioner, men produkter kommer inom kort även finnas i varuhusen för oss dödliga, i mer lokala varuhus.

Klicka på den här länken så kan du läsa mera om solstråle.

Skruva ihop själv?

Efter samtal med närmare 80 olika leverantörer kunde IKEA inleda samarbetet med leverantören Svea Solar. Tjänsten går till så att från IKEA’s hemsida slussas man vidare till Svea Solars hemsida där produkterna visas och offerter specificeras beroende på externa och fysiska egenskaper och förutsättningar. Sedan sker leverans och installation samt service av Svea Solars löntagare. IKEA lanserar därmed knappast några lågprisprodukter packade i platta kartonger med en insexnyckel som enda frälsaren, utan öppnar mer eller mindre bara upp marknaden för den stora massan och inte minst också för företaget Svea Solar.
 I samregim erbjuder företagen mono- såväl som polykristallina solelspaneler (olika verkningsgrader och därmed priser). Med de förkodade namnen ”Solstråle basic” och ”Solstråle plus” har därmed IKEA’s satsning bidragit med mer än bara marknadsföring utan också innovativa produktnamn.

Stärker marknaden

Svea Solar som även de befann sig på årets solelmässa är givetvis väldigt nöjda med att agera leverantör och installatör åt mega-koncernen IKEA. Men vad händer med marknaden när en samhällsaktör som IKEA fortsätter att innovera på detta sätt? Ja, ska en lyssna på övriga solelsföretag som infann sig på Svenska Solelmässan så låter de sig knappast tystas, utan åsyftar att denna satsning enbart ger marknadsfrämjande egenskaper även för konkurrerande företag. Och med tanke på att Sveriges elproduktion från solel endast står för en ynka bråkdel av dess potential så kanske det ligger något i det. Samtidigt så har marknaden exploderat de senaste åren. Under 2018 tillkom det närmare fem nya installationsföretag i veckan. Med det sagt så står marknaden nu förmodligen inför någon form av förändring, vad eller hur återstår att se. Om inte annat kan IKEA’s satsning bidra till att skilja agnarna från vetet, till agnarnas förtret och kundernas belåtenhet.

IKEA’s fortsatta hållbarhetssatsning

”Vi vill vara med och skapa den största rörelsen i världen för ren energi” fortsätter Jonas Carlhed. IKEA som en stark aktör vill nu gå vidare och lobba mot ett ’solrot’ och bland annat slopandet av 255 kW-gränsen. Nog ska de ha hyllning för sin satsning och deras hållbarhetsarbete, medvetenhet och framtidstro, attribut som återfinns i IKEA-själen. En själ som knappast gått i graven med dess grundare utan snarare kanske förkroppsligats och gjort Ingmar Kamprads ord ”Det mesta är ännu ogjort – underbara framtid!” till handling. Ty med den exponentiella utvecklingstakt vi ser idag som ej går att greppa med den benådade tankeförmåga som vi alla tillfördelats, har vi knappast mandat att säga emot varken Ingmar Kamprad eller IKEA’s nya hållbarhetssatsning.

Inspiration

Jag vill slutligen tacka Jonas Carlhed för ett mycket inspirerande föredrag, jag längtar själv efter framtidens smarta, integrerade och hållbara hem.

Daniel Kvist

Projektkoordinator Framtidens solel
och Besökare på Svenska Solelsmässan 2019

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *