Framtidens Solel

Vad har coronapandemin gjort med jämställdheten kopplat till solceller?

Coronapandemin har ändrat mycket i vårt samhälle och fortsätter under 2021 att ha en inverkan på våra liv. Jämställdhetsmyndighetens årsrapport visar att coronapandemin har påverkat jämställdheten på flera olika sätt. Sedan pandemins utbrott har politiker tvingats att fatta snabba beslut utan att hinna väga in viktiga perspektiv, vilket kan ha bidragit till att ojämlikheten har förstärkts. Det kan exempelvis handla om vem som stannar hemma med sjuka barn, hur hårt olika yrkesgrupper belastas och vem som får ta del av tillsatta stödsystem.

Jämställdhetsmyndighetens rapport visar också att nödvändiga omprioriteringar i samhället har gjort att myndighetens arbete med jämställdhetsfrågor har nedprioriterats. Årsrapporten redovisar statistik över hur män och kvinnor har drabbats olika. Andelen kvinnor som har smittats med covid-19 har varit fler än män och samtidigt står kvinnor för majoriteten av andelen långtidssjukskrivningar. 2020 ökade antalet anmälda arbetssjukdomar bland kvinnor med 119 procent i jämförelse med året innan. Samtidigt ökade anmälningarna bland män med 28 procent, vilket i längden kommer att påverka den ekonomiska jämställdheten i landet. De ekonomiska förutsättningarna är en avgörande utgångspunkt för hur andelen företagare är fördelad på män och kvinnor. Även hur stora ekonomiska investeringar man har möjlighet att göra, som att satsa på en solcellsanläggning.

I projektet Framtidens solel finns ett jämställdhetsfokus med ett mål om att minst 20% av de företag projektet når ska vara företag som drivs av kvinnor. Inom projektet är arbetet med de horisontella kriterierna viktig. Därför arbetar projektet branschvis, bland annat för att komma åt outnyttjad potential. Pandemin har förändrat spelplanen, inte minst då fysiska träffar inte har varit lämpliga att genomföra. Hur coronapandemin slår mot jämställdhetsperspektivet inom solelbranschen är än så länge svårt att förutse, men medvetenheten och målinriktningen består.

Boel Schaulin

Klimatstrateg och projektkoordinator
Länsstyrelsen i Västmanlands län​

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *