Framtidens Solel

Kunskapsbanken

Här hittar du länkar till fördjupande och inspirerande kunskap om solel.

Varför solceller?

Lönsamhet och kalkyler

Det finns olika sätt att uppskatta på vilket sätt solpaneler kan öka energieffektiviseringen och företagets lönsamhet. Nedan finns några exempel på kalkyler, men det finns givetvis fler hos olika företag. 

Här hittar du en investeringskalkyl för solceller från Mälardalens högskola. Den baseras på en internationellt etablerad modell för analys av produktionskostnaden för energi (Levelized Cost Of Energy) och ska ligga till grund för investeringsbeslut.
Läs mer »

Solkollen är ett verktyg som enkelt och snabbt räknar fram värdet av solenergin som träffar ditt tak. Det är ett samarbete mellan Lunds Universitet, LU Innovation System (LUIS) och företaget Applied Geomatics International (AGI) som utvecklat Solkollen.
Läs mer här

Solcellskollen ska hjälpa dig längs vägen till en investering i solceller och fungera som en neutral webbtjänst för en solcellssatsning. Börja med att ta reda på de ekonomiska förutsättningarna genom att gå igenom några enkla räknesteg.
Läs mer »

Information och statistik om solel

Här finns information om solceller och stöd från Energimyndigheten.Läs mer »

SolEl-programmet är ett tillämpat utvecklingsprogram som bidrar till att den svenska marknaden för solceller expanderar och omfattar såväl teknisk som samhällsvetenskaplig forskning. Här finns projekt och rapporter för många områden inom solel. 
Läs mer »

Här hittar du länkar till olika webbportaler med driftdata från svenska solcellsanläggningar.
Läs mer »

En solkarta är en webbaserad tjänst som erbjuder möjlighet att lokalisera lämpliga takytor för produktion av solenergi genom analys av årlig solinstrålning och hur den fördelar sig över utvalda fastigheter. 2017 genomfördes, inom ramen för Framtidens solel i östra Mellansverige, en kartläggning av tillgången på solkartor i östra Mellansverige. En uppföljning av undersökningen genomfördes 2020.

Läs mer: Utredning om kommunala solkartor i östra Mellansverige: Uppföljning 2020 (PDF)

Läs mer: Utredning om kommunala solkartor i östra Mellansverige 2017 (PDF)

Se kommunala solkartor här

Funderar du också på miljöpåverkan från solceller? Läs en presentation från Solforum om miljöpåverkan och avfallshantering här »

Här finns också annan information och tips inom solel.
Läs mer »

En podcast om energi, miljö och framför allt solceller.
Läs mer »

Regelverk, bidrag och stöd

Har bland annat information om vad som gäller mikroproducenter.
Läs mer »

Mer information om sänkt energiskatt för den som producerar egen förnybar el.
Läs mer »

Från och med första juli 2017 gäller nya regler för energiskatt på egenproducerad och konsumerad el. I detta dokument försöker Svensk Solenergi reda ut begreppen och frågeställningarna som uppstår kring de nya reglerna.
Läs mer »