Framtidens Solel

Filmer från seminarier

Här finns filmer från några av våra seminarier!

Solel för lantbruk-16e juni 2020

Inspelning från webbinariet ”Solel för lantbruk” som genomfördes 16e juni 2020. Webbinariet arrangerades av Framtidens Solel tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund.

  • 00:00 Är solceller lönsamma? Bengt Stridh, lektor vid MDH
  • 30:45 Säker installation – Conny Eriksson, Länsförsäkringar
  • 43:40 Gott exempel – Lars Kallsäby, lantbrukare
  • 54:42 Solel och lagstiftning – Rickard Nordin, energi- och klimatpolitisk talesperson för Centerpartiet
  • 01:03:10 Frågestund

”Solstrategi och solplanering för kommuner” – 14 maj 2020

Solel utvecklas i Sverige som aldrig förr, men hänger våra kommuner med i den utvecklingen? Och vad kan och behöver göras för att komma ännu längre? Med lite över 60 deltagare uppkopplade på länk, genomförde Energikontoret Östergötland genom ett samarbete mellan projektet Framtidens solel i ÖMS och Östergötlands kapacitetsbyggande nätverk ett webinairum på temat; solelstrategi och planering för östra Mellansveriges kommuntjänstepersoner.

Planering

Solbruksplaner är något som uppmärksamas allt mer, i takt med den mer storskaliga solelsutvecklingen vi ser i Sverige. År 2018 fanns det solcellsparker med en total gemensam effekt på 20 MW och i år har vi kommit till en punkt där det planeras enskilda parker i den magnituden. Jättebra, tycker vi i Framtidens solel – men hur hanterar vi detta på bästa sätt? Hur planerar vi parkerna så att de flyter in i elnätet och inte överbelastar det? Solbruksexperten David Lingfors från Uppsala Universitet berättade under webinariet om deras projekt, där de kartlagt förutsättningarna för solparker i Herrljunga kommun. I deras undersökning visade det sig ganska snabbt att det inte bara är att smälla upp en solcellspark hur som helst. Precis som med det mesta här i livet krävs viss planering!

En vindbruksplan är något som de flesta planerare tidigare stött på, men det senaste året har dess solglada brylling; solbruksplanen klätt tapeten, och detta kommer fortsätta och bli en naturlig och viktig del i framtidens översiktsplaner.

Davids föredrag från webinariet:

Strategi och mål

Energimyndighetens föreslagna färdplan mot ett mer hållbart svenskt elsystem siktar mot att mellan 5-10 % av Sveriges totala elmix år 2040 ska komma från solel. Nationella mål blir aldrig verklighet utan det regionala och kommunala engagemanget och ansvaret. Med årlig statistik från SCB och Energimyndigheten kan vi konstatera att dessa förslagna mål ser ut att bli verklighet i linje med tidsramen, om inte tidigare. Detta gäller för våra kommuner i östra Mellansverige om de nationella målen skalas ner till regional och kommunal nivå. I de flesta av Östergötlands kommuner kommer redan dryga 1 % av den totala elanvändningen från solel, och bara på ett år (mellan år 2018-2019) ökade den siffran med en halv procentenhet. Samtidigt har vi 20 år kvar tills målen ska vara uppfyllda, tänk vad långt vi kommer om vi fortsätter i den här takten!

Men om målen uppfylls av sig självt, behövs då kommunala strategier? Vi i Framtidens solel anser definitivt att detta är nödvändigt och vi hoppas att våra kommuner börjar äga frågan om solel! För det handlar kanske inte bara om att målen uppfylls utan hur de uppfylls. Hur planerar vi solparker och anläggningar på strategiskt bästa sätt? Hur utvecklar vi befintliga fastigheter och hur bygger vi för framtiden? Hur tar vi i offentligsektor ett ansvar och föregår som gott exempel? Tänk att det finns personer runt om i våra kommuner i östra Mellansverige som har möjlighet att styra upp och planera för kommunernas solelsutveckling, till er säger vi: Börja äga frågan!

Inspirationsföredrag kring hur kommuner kan arbeta med sina kommunägda fastighetsbolag med solelsfrågan:

Futurum fastigheter

Örebros fastighetsnätverk

Lönsamma affärer på solel – visst är det möjligt.

Ett seminarium inom projektet ”Framtidens solel i Östra Mellansverige” som syftar till att få fler små- och medelstora företag att installera solel. Vid träffen deltog 27 peroner varav fem var föredragande.

Anna Denell

Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan berättade om vad som ligger till grund för Vasakronans investeringar kring solel. Med erfarenheter och tydliga exempel visade hon på vikten av att bedöma solelproduktion ur ett helhetsperspektiv, där man även värderar inverkan på miljöcertifiering av sina byggnader och gröna fonder.

Mikael Warg

Mikael Warg, affärschef från Klövern fastigheter och Niklas Jakobsson, energi- och klimatstrateg från WSP hade en gemensam presentation. Tillsammans lyftes fram erfarenheter från hur fastighetsägare och hyresgäst kan samverka för att installera solel på en fastighet som man inte äger.

Maria Säfström

Maria Säfström hållberhetschef från Industrihus i Uppsala redovisade deras erfarenheter från olika solelinstallationer. Industrihus har testat och jämfört utfall från olika tekniska installationer. Därtill har Industrihus jämfört lönsamheten mellan olika affärsupplägg där funktionsupphandling och leasing av solelanläggningar prövats.


Slutdiskussion