Framtidens Solel

Offentliga aktörer

Offentliga aktörer kan driva frågor som kommer företag och allmänheten till nytta och förenklar för andra att investera i solel. De kan också själva föregå som gott exempel inom energiarbete. Här kan du som offentlig aktör få inspiration om hur ni kan arbeta med solel.