Framtidens Solel

Press

Genom fas ett och två har Framtidens Solel fått en del publicitet.
Här sammanställer vi sådant som varit i media.

Nytt under solen

Pressmeddelande

SVT 

Rörlig bild

Radio

Artiklar

Region Örebro län