Framtidens Solel

Samverkan/nätverk

Det tredje målet i projektet Framtidens solel i Östra Mellansverige är att bygga upp ett nätverk kring solel i Östra Mellansverige. Här beskrivs insatser inom nätverk; olika mässor som finns inom solel. Här finns också beskrivet exempel på samverkan inom solel; exempelvis möjligheten att andelsäga solel.