Framtidens Solel

Solturné 2020: Byggnadens energisystem

Under fyra webbinarier i november kan du ta del av tips, råd och fakta om hur du kan producera egen el med solceller. Solturnén 2020 är öppen för alla, men extra intressant för dig som driver ett litet eller medelstort företag. Detta webbinarium syftar till att utbilda och upplysa om hur man kan öka egenförbrukningen från en solcellsanläggning med hjälp av energilagring och smart styrning av effektflöden. Hur kan solcellsanläggningen göras till en naturlig komponent som på bästa sätt kan inkorporeras och komplettera fastighetens energisystem?

 • Datum: måndag 23 november
 • Tid: klockan 14.00-15.30
 • Pris: kostnadsfritt
 • Plats: digitalt via Microsoft Teams
 • Anmäl dig här 

Program

 • 14.00–14.45
  Referensobjekt och gott exempel
  Jonas Tannerstad, Örebrobostäder
 • 14.45–15.15
  Batterier och smart styrning
  Mats Karlström, affärsutvecklare, Ferroamp
 • 15.15–15.30
  Summering och frågor 

Om Solturnén 2020

Solturnén 2020 arrangeras inom ramen för Framtidens solel i östra Mellansverige. Projektet ägs av Länsstyrelsen Östergötland och drivs i samverkan av Energikontoret i Mälardalen, Region Östergötland, Region Örebro län, Länsstyrelsen Västmanlands län, STUNS Energi och Almi Företagspartner Östergötland. Projektet finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf).

Solturnén genomförs i samarbete med Lantbrukarnas Riksförbund.