Framtidens Solel

Varför solel i små och medelstora företag?

För närvarande pågår ett stort omställningsarbete i världen och i Sverige mot ett fossilfritt samhälle. Solel är en av de komponenter som kan bidra till uppfyllandet av dessa mål, då solen har en mycket stor potential som energikälla.  Betydelsen och utbudet av den förnybara energin växer i världen och solkraft tar täten.

Solel är en bra investering

En orsak till detta är att solceller blivit mycket billigare de senaste åren. Detta innebär en ökad efterfrågan vilket skapar jobb hos installatörer men också att det möjliggör för nya produkter och tjänster på marknaden. Detta innebär också att lönsamheten i solelproduktion idag är helt annan än för några år sedan.

Solel är prisvärt

Solenergi är en smart investering. Det gäller speciellt företag som ofta använder el under dagtid, när solceller producerar som mest. Vill du veta när din solcellsinvestering kommer att ge lönsamhet? Testa gärna ett kalkylverktyg.

Solljus = noll kronor

Solceller minskar din elräkning och sänker dina löpande elkostnader.

Skattereduktion

För den solel som du matar in i elnätet kan du få skattereduktion på upp till 18 000 kr per år.

Solel skapar arbetstillfällen

Solel är inte bara viktigt utifrån ett energi- och klimatperspektiv, branschen som sådan innebär också arbetstillfällen. I Sverige är nästan 3000 personer verksamma inom solelsbranschen där modulproduktion samt försäljning och montering av solceller är exempel på arbeten inom branschen.

Sysselsättningsgraden ökar i takt med efterfrågan på solceller och i Tyskland, som är i framkant för solel i Europa, är ca 130 000 personer verksamma inom branschen. Lantbrukarnas Riksförbund har genomfört en undersökning som visar att en omställning till förnybar energi i Sverige skulle kunna leda till 10 000 nya arbetstillfällen, varav en del då skulle uppstå inom solel.

Solceller på Ljungs slott, Linköpings kommun.
Ljungs slott, Linköpings kommun