Framtidens Solel

Solsafari: Kommun

Besök solcellsanläggningar i kommuner

Nedan hittar du exempel på kommuner som har installerat solceller.

Kommunägd solcellsanläggning av Ihus. Ihus syfte är att skapa tillväxt och utveckling för Uppsala kommun. Ägare av filmmaterial: Framtidens solel
 Solelinstallationers påverkan på elnätet – Tekniska Verken. Ägare av filmmaterial: Energikontoret Östergötland.