Framtidens Solel

Solsafari: Bostadsrättsförening

Besök solcellsanläggningar vid bostadsrättsföreningar

Nedan hittar du exempel på bostadsrättsföreningar som har installerat solceller.

Bostadsrättsförening i Luleå med solen som energikälla. Ägare av filmmaterial: Luleå kommun.
Funderar du på solel? Här får du kortfattad information från energi- och klimatrådgivningen i Örebro län! Ägare av filmmaterial: Energikontoret Region Örebro län.
Följ med på ett digitalt studiebesök hos BRF Förgyllaren i Örebro! Del 1 – solceller. Ägare av filmmaterial: Fastighetsnätverket i Örebro
Följ med på ett digitalt studiebesök hos BRF Förgyllaren i Örebro! Del 2 – batterianläggning. Ägare av filmmaterial: Fastighetsnätverket i Örebro
Följ med på ett digitalt studiebesök hos BRF Förgyllaren i Örebro! Del 3 -Laddstolpar. Ägare av filmmaterial: Fastighetsnätverket i Örebro