Framtidens Solel

Solsafari: Privatperson

Besök solcellsanläggningar hos privatpersoner

Nedan hittar du exempel på privatpersoner som har installerat solceller.

Mikroproduktion. Ägare av filmmateriel: Göteborg Energi
Villaägare i Luleå med solen som energikälla. Ägare av filmmaterial: Luleå kommun
Thomas Lindersson & Marie Green berättar om varför de har valt att installera solceller vid sin privatbostad. Ägare av filmmaterial: Länsstyrelsen Gotland