Framtidens Solel

Solsafari: Solcellspark

Besök de stora solcellsanläggningarna- solcellsparker

Nedan hittar du exempel på större solcellsanläggningar – solcellsparker.

Så byggde vi solcellsparken i Utby. Ägare av filmmaterial: Göteborg Energi
Solkraftsparken Helia. Ägare av filmmaterial: Luleå Energi