Framtidens Solel

Corporate social responsibility – CSR

Corporate social responsibility (CSR) översätts ofta till ”företags samhällsansvar” eller ”ansvarsfullt företagande”. Med detta menas att ett företag tar ansvar för hållbarhetskriterierna: ekonomiskt ansvar, miljömässigt ansvar och socialt ansvar. Miljömässigt ansvarstagande innebär att företaget agerar på ett sätt som är långsiktigt hållbart utifrån ett internt perspektiv – val av råvaror och produktionsmetoder och externt – verksamhetens direkta och indirekta påverkan på sin omgivning.

CSR för företagsvärde

CSR kan skapa värde i ett företag på flera olika sätt, exempelvis genom att det:

  • Kan förbättra kvalitén på produkterna.
  • Säkerställer kundernas förväntningar och krav.
  • Minimerar risken för negativ publicitet.
  • Kan attrahera och behålla medarbetare.
  • Förmedlar trygghet åt investerare och långivare.
  • Skapar nya affärsmöjligheter

Det kan skapa direkta vinster genom effektiviseringsarbete som innebär bättre utnyttjande av resurser, men också ge mer långsiktiga effekter då insatserna kan användas i marknadsföring och stärka företagets varumärke.

Företag med grön profil

Solceller på Kronhjortsgården, Simonstorp, Norra Östergötland.
Kronhjortsgården, Simonstorp, Norra Östergötland.

Ett exempel på ett företag som jobbar med hållbarhetsfrågor med koppling till solel och solvärme är Kronhjortsgården i Simonstorp i norra Östergötland. Företaget bedriver konferensverksamhet och erbjuder aktiviteter, spa, boende m. m.

Anläggningen är byggd 2011 i trä och timmer med miljöklassat byggmaterial. Uppvärmning sker med bergvärme, solvärme, vedvärme och luftvärmeåtervinning.

På en av uthyrningsstugorna har man även solpaneler för elproduktion. Företagets miljöpolicy kommuniceras på företagets hemsida och deras starka miljöarbete är något som starkt uppskattas av besökarna.