Framtidens Solel

Kalkyler

Det finns idag inget standardiserat sätt på hur man gör en kalkyl för solcellsinstallationer. Bland annat beror det på att olika regler och förutsättningar, t.ex. vad gäller skattereduktion.

Viktiga parametrar

Det finns en hel del viktiga parametrar att ta hänsyn till, varav de viktigaste är:

  • Investeringskostnad, (kr/kWp), med hänsyn taget till eventuella investeringsstöd
  • Årlig elproduktion, (kWh/år)
  • Beräknad livslängd
  • Kalkylränta
  • Bedömd elprisutveckling under solcellsanläggningens beräknade livslängd
  • Intäkter från Elcertifikat och ursprungsgarantier
  • Eventuell försäljning av överskottsel och skattereduktion för överskott av förnybar elproduktion

Energikalkylen

Vid en investering i en solelanläggning är det väldigt vanligt att prata om återbetalningstid (pay-off tid) när man bedömer en solelanläggnings lönsamhet. I företagsvärlden används ofta andra lönsamhetsmodeller som någon av nuvärde- annuitet eller interräntemetoderna. Framtidens solel har utvecklat en kalkylator där man kan mata in sina förutsättningar och få ett ekonomiskt beslutsunderlag efter någon av dessa modeller.

Länken till verktyget hittar ni här »
Det innehåller förklaringar av de grundläggande ekonomiska begreppen.

Kalkylverktyg som investeringsbeslut

Mälardalens högskola har tagit fram ett kalkylverktyg som investeringsbeslut för solcellsanläggningar. Verktyget bygger på en internationellt etablerad modell för analys av produktionskostnad av energi (LCOE, Levelized Cost of Energy) och är anpassat till svenska förhållanden.

Läs mer här »

Hämta verktyget gratis här »

Kalkylverktyg för dimensionering av solelanläggning utifrån verksamhetsbehov

Kalkylverktyget för dimensionering av solelanläggning har tagits fram inom ramen för projektet Framtidens solel i Östra Mellansverige. Verktyget ger möjlighet att uppskatta hur en solcellsanläggnings elproduktion kan matcha elanvändningen i en byggnad och dess ingående verksamhet (lastprofil). Målgrupp för verktyget är beslutsfattare, fastighets- och energiansvariga i företag och organisationer som planerar att bygga en solelanläggning och som grovt vill kunna uppskatta lämplig anläggningsstorlek och möjligheter till leverans av reservkraft. Verktyget ska även kunna användas av rådgivare som del i ett rådgivningspaket eller tillägg till solkartor. Resultat av kalkyler åskådliggörs på ett överskådligt sätt i diagram där andel egenproducerad, egenanvänd och köpt el framgår.

Läs mer här »

Hämta kalkylverktyget här »