Enkät: Sitter vi på data som kan förenkla för ditt företag?

Offentliga myndigheter producerar mängder med information och data inom många olika områden som skulle kunna användas på ett strukturerat sätt för att skapa tillväxt. Det är därför intressant att utreda om och vilken data, fakta och information du som företagare/förening/organisation skulle ha nytta av i din verksamhet.  

Vill du delta i undersökningen? Detta gör du genom att svara på denna anonyma enkätundersökning. Enkäten riktar sig till företagare som säljer eller arbetar med installation av solcellsanläggningar och tar bara ett en minut att fylla i.

Undersökningen genomförs inom projektet Framtidens solel och Öppna data för näringslivsutveckling. Resultaten kommer att publiceras på www.framtidensolel.se