Framtidens Solel

Solcellstoppen i Östra Mellansverige

Nedan finns solkartor för områden i Mellansverige kopplat till energistatistiken som årligen tas fram av Energimyndigheten. Statistiken samlas in från samtliga elnätsföretag i Sverige och visar solcellsanläggningar kopplade till elnätet fördelat på anläggningsstorlek.

Solel i Södermanlands län

Södermanlands län hade vid årsskiftet 2020/2021 60 MW installerad solel. Det är en ökning med 88 procent från 2019 då länet hade 32 MW totalt. Ett nyckeltal som ibland används för att jämföra olika områden är installerad effekt i Watt per person. Södermanlands län genomsnitt är 201 W/p.

Via länken nedan kan du läsa mer och se hur det ser ut i respektive kommun.

Solel i Uppsala län

Uppsala län hade vid årsskiftet 2020/2021 52 MW installerad solel. Det är en ökning på 42 procent från 2019, då länet hade 36 MW totalt. Ett nyckeltal som ibland används för att jämföra olika områden är installerad effekt i Watt per person. Uppsala läns genomsnitt är 133 W/p.

Via länken nedan kan du läsa mer och se hur det ser ut i respektive kommun.

Solel i Västmanlands län

Västmanlands län hade vid årsskiftet 2020/2021 38 MW installerad solel. Det är en ökning på 42% från 2019, då länet hade 27 MW totalt. Ett nyckeltal som ibland används för att jämföra olika områden är installerad effekt i Watt per person. Västmanlands läns genomsnitt är 137 W/p.

Via länken nedan kan du läsa mer och se hur det ser ut i respektive kommun.

Solel i Östergötlands län

Östergötlands län hade vid årsskiftet 2020/2021 83 MW installerad solel. Det är en ökning på 63% från 2019. Ett nyckeltal som ibland används för att jämföra olika områden är installerad effekt i Watt per person. Östergötlands läns genomsnitt är 179 W/p.

Via länken nedan kan du läsa mer och se hur det ser ut i respektive kommun.

Solel i Örebro län

Örebro län hade vid årsskiftet 2020/2021 31 MW installerad solel. Det är en ökning på 70% från 2019. Via länken nedan kan du läsa mer och se hur det ser ut i respektive kommun.

Installerad effekt i Östra Mellansverige 2019