Framtidens Solel

Vad visar en solkarta?

En solkarta visar solpotentialen för ett visst tak och är därför ett bra verktyg för ett företag som funderar på att installera solceller. Den information som du får ut från denna karta kan tillsammans med kalkyler och annat beslutsunderlag ligga till grund för en lönsam investering.

Solkartor

Flera kommuner i Östra Mellansverige har tagit fram solkartor och flera andra kommuner är på gång med att göra detsamma. Vi har på denna sida länkat till de solkartor som finns i dagsläget (se länkar ovan) och här finns också i flertalet fall en del annan information, om exempelvis bygglov, som är till nytta för dig som funderar på att investera i en solelanläggning.

Solkartorna fungerar hjälpligt även på en mobil men är lite svåranvända så en stationär dator rekommenderas.

Bilden visar ett exempel på hur en  solkarta kan se ut.
Solkarta