Framtidens Solel

Botkyrka

Sök upp din fastighet i kartan för att se vilken solinstrålning ditt tak har under ett år. Taket är även uppdelat i olika färger/zoner som visar vilken del av taket som är mest gynnsamt för solenergi. 

Solkartan – så funkar det

Röd – orange lämpar sig allra bäst medan blå är mindre lämpligt. Hänsyn måste även tas till eventuell skuggning från till exempel träd som kan få ett rödmarkerat tak att ändå inte vara tillräckligt lämpligt för att montera solceller.

Ett optimalt tak ligger i söderläge och har en lutning på mellan 35 och 45 grader. Men solenergi kan löna sig i alla lägen från sydost till sydväst och med taklutningar från cirka 20 grader och uppåt. Har man ett plant tak kan man förbättra förutsättningarna, och till och med få ett ”optimalt” läge, genom att resa upp solpanelerna i en bättre vinkel.

Tänk på att solinstrålning inte kan anges exakt då väder och temperatur varierar från år till år. Solkartan ger en fingervisning utifrån väderstatistik under tio år i Botkyrka kommun.

Tänk också på att solenergi kan utvinnas året om, på vintern också.

Solenergi kan tas ut i form av värme till värmesystem eller varmvatten med solfångare eller i form av el med solceller.