Framtidens Solel

Eskilstuna

Eskilstuna kommun har tagit fram en solkarta som ska underlätta för invånare som är nyfikna på egen elproduktion. Solkartan visar instrålad solenergi på byggnader och hur väl byggnader lämpar sig för solpaneler.

Investera i Solenergi

Du som går i tankar på att investera i solenergi på ditt tak kan använda kartan för att få en uppskattning av tillgänglig energi. Kartan visar hustakens lämplighet för solenergiinvestering på en skala från ej lämplig till mycket lämplig. Observera att årliga variationer i väder och temperatur samt olika solcellers verkningsgrad medför att inga exakta beräkningar för solelproduktion kan göras.  

Beställ en detaljerad solkarta för din fastighet

Vill du ha mer information om just din fastighet i Eskilstuna kommun kan du beställa en mer detaljerad karta. På så sätt kan du få en bättre inblick i hur du bör installera dina solceller. Hör av dig till Eskilstuna kommun för mer information.