Framtidens Solel

Katrineholm

Zooma in på kartan och klicka på det hus du är intresserad av. Takytan är indelad i tre färger. Färgerna representerar olika kategorier som visar hur stor solinstrålningen är på olika delar av taket. Skuggning från träd och vegetation är inkluderat. Vill man inte ha med skuggning i beräkningen avmarkeras den rutan i dialogrutan i kartan. Skorstenar och skuggning från andra byggnader är delvis medräknade i kalkylen. 

Solkarta Katrineholm

Katrineholms solkarta hittar du på Katrineholm kommuns hemsida.

Använda solkartan

För att få fram den uppskattade elproduktionen fyller du i systemverkningsgraden för det solcellssystem som du vill investera i. Normal systemverkningsgrad är cirka 13 procent för solceller. Det går att fylla i max 20 procents systemverkningsgrad.

Ange också hur många kvadratmeter solpaneler du tänker installera. Tänk på att till exempel sotningsstegar och snörasskydd minskar ytan som kan användas till solpaneler. I diagrammet ses de takytor som kan användas till solcellspaneler. Här framgår också hur många kvadratmeter solceller det blir för respektive solinstrålningskategori. Klicka och dra i den gråmarkerade delen för att öka eller minska ytan för solpanelerna.

Tänk på att solkartan utgår ifrån hela fastigheters tak och inte adresser. Bor du till exempel  i radhus eller parhus behöver du veta hur stor del av taket som tillhör din andel av huset för att det ska bli rätt uppskattning av solenergiproduktion.